Dni Ukrajiny 2017

19 - 27 Apríl, 2017, Košice

Dni Ukrajiny v Košiciach

Dni Ukrajiny v Košiciach

19. - 27. Apríla 2017, Košice

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Vstupenky online

22. apríl 2017

11:00 Deň Karpatského euroregiónu – prezentácia

14:00 Ukrajinský boršč a „hulubky“ – degustácia

Vstupné: 2 €

Kúpiť vstupenky

23. apríl 2017

14:00 Ukrajinský boršč a „hulubky“ – degustácia

 

Vstupné: 2 €

Kúpiť vstupenky

27. apríl 2017

Kunsthalle/Hala umenia

18:00 Záverečný program Dní Ukrajiny

Vstupné: 2 €

Kúpiť vstupenky

Dni Ukrajiny 2017Program

Partneri 2017

Partneri 2015

Mediálni partneri