Dni Ukrajiny 2017

19 - 27 Apríl, 2017, Košice

Dni Ukrajiny v Košiciach

Dni Ukrajiny v Košiciach

19. - 27. Apríla 2017, Košice

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Dni Ukrajiny 2017Program

Partneri 2017

Partneri 2015

Mediálni partneri