Dni Ukrajiny 2016

19 - 28 Apríl, 2016, Košice

Dni Ukrajiny v Košiciach

Dni Ukrajiny v Košiciach

19. - 28. Apríla 2016, Košice

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Partneri 2016

Partneri 2015

Mediálni partneri