Cestovateľské kino

21.septembra 2021     

Cestovateľské kino - UKRAJINA / známa i neznáma"

* informácie  o krajine, cestovanie, doprava, pamiatky, ubytovanie, jedlo, gastronómia, jazyk, kultúra  .................

* prezentácia miest UŽHOROD (centrum Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, partnerské mesto Košíc.......) a CHARKOV (2.mesto v počte obyvateľov na Ukrajine, centrum Charkovskej oblasti Ukrajiny, 1.6 mil. obyvateľov....)

* prezentácia nemého filmu "Spring in Subcarpathian Ruthenia" zo života "Rusínov v Zakarpatsku", ktorý natočil -  Prof. Karol Plicka - významný slovenský a   český  výtvarník, fotograf, filmový režisér, kameraman, folklorista a hudobný vedec, patril medzi zakladateľov Akadémie  múzických umení v Prahe.

 

21.september 2021 -  o 10:00   * vybrané školy v pôsobnosti mesta Košice

                                         o 14:00   * seniori a dôchodcovia (Rada seniorov mesta Košice)

                                         o 18:00   * verejnosť + pozvaní hostia