Kultúrny program 2022

                                    „8.Dni UKRAJINY 2022 v Košiciach

v dňoch 22. – 29. 09. 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09.   o 17.00          Slávnostné otvorenie „8.Dni UKRAJINY 2022

                                   vernisáž výstavy:  "Ukrajinská DUŠA" - prezentácia tvorby zaslúžilej umelkyne Ukrajiny, Tatjany Didenko

                                   Miesto: Galéria ALFA ; Kasárne/Kulturpark

 

23.09. o 13.00         „Sladké ZÁKUTIA Ukrajiny" ponuka ukrajinských cukroviniek a sladkostí..........

                                 v spolupráci s - VATSAK Slovensko /príprava, recepty, ochutnávka

                                 Predajne VATSAK Slovensko na Mlynskej ul.14 a Alžbetinej ul. 4, v Košiciach

                                 Miesto: Centrum mesta Košice             

 

24.09. o 10.00         (B)Pčola 2022 / MiniVeľtrh včelárstva , včelársky potrieb, gastronómie, odborných prednášok, B2B rokovaní slovenských a ukrajinských partnerov,

                              včelárskej výstavy a poradenstva    príprava, recepty, ochutnávka

                              Miesto: Budova Alfa ; Kasárne / Kulturpark

         

          o 13.00         „KULINÁRIA - BORŠČ, HOLUBKY, PIROHY, KVAS a iné špeciality….

                               príprava, recepty, ochutnávka

                               Miesto: Budova Alfa ; Kasárne / Kulturpark

         

25.09. o 10.00        „Veteránska MÍĽA v Mestskom parku“   - športové podujatie v spolupráci s 

                               Úradom prezidenta Ukrajiny,

                               Komisárom prezidenta pre rehabilitáciu zranených veteránov ozbrojených síl Ukrajiny v spolupráci

                               so Správou mestskej zelene v Košiciach a Referátom marketingu a kultúry mesta Košice

                               Miesto: Mestský park v Košiciach

           o 17.00       „Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“   program ukrajinského zboru „KARPATY“ ,

                              a jeho pozvaných hostí

                              Miesto: Historická radnica mesta Košice

 

26.09. o 09.00   „SUF2022 / 1.deň

                        „Aktuálna situácia na Ukrajine“ – I.časť

1.panel:           „Cezhraničná Slovensko -Ukrajinská spolupráca samospráv,

                         finančné zdroje a programy na jej rozvoj, aktuálne príklady projektov

                         spolupráce na roky 2020 -2023, projekt - CBC4US“

Garant:            Združenie miest a obcí Slovenska a Asociácia miest Ukrajiny

 

27.09. o 09.00   „SUF2022 / 2.deň

 

                        "Fórum REGIÓNOV SK - UA"

1.panel:           „EZÚS / Európske zoskupenie územnej spolupráce" - finančný mechanizmu medzi Slovenskom a Ukrajinou

                         Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo

                          medzi regionálnu spoluprácu za účelom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

                         finančné zdroje a programy na jej rozvoj, aktuálne príklady projektov

Garant:              Zakarpatská oblastná Rada

                         Zakarpatská vojenská štátna administratíva

                         Partneri...

2.panel:            „Dopravná infraštruktúra (cestná, železničná, letecká ) a jej vplyv pre rozvoj

                           cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou“

Garant:            Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Doprava:            Zaujímavosti cestnej infraštruktúry na Slovensko - Ukrajinskej hranici

                        * exkurzia na "vonkajšiu hranicu EU", spojená s možnosťou oboznámenia sa s bodmi

                         budúceho napojenia diaľnice "D1",

                        smer Bidovce - ukrajinská hranica


28.- 29.09.        pracovné rokovania v skupinách v Košiciach a v Užhorode

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

  • Program podujatia, miesto a čas sa priebežne upravuje, dopĺňa a koriguje, vzhľadom na aktuálne platné obmedzenia spôsobené vojnovým stavom na Ukrajine, obmedzeniach na hraniciach s Ukrajinou i zmenami, ktoré je možné ťažko predvídať......