SLOVENSKO – UKRAJINA A VÝZNAM INFORMÁCIÍ

SLOVENSKO – UKRAJINA A VÝZNAM INFORMÁCIÍ
Instore

V rámci cezhraničného slovensko – ukrajinského projektu Informácie pre občanov a spoluprácu sme nadviazali intenzívnu spoluprácu s organizátormi už tradičných Dní Ukrajiny v Košiciach. Je to celkom logické a zákonité, veď ide o najvýznamnejšie podujatie na Slovensku, venujúce sa Ukrajine a vzájomným vzťahom a spolupráci s týmto našim najväčším susedom.

Ukrajinu a kooperáciu s ňou považujeme naďalej za veľmi dôležitú a projekt Informácie pre občanov a spoluprácu má svoje pokračovanie. Jeho podstatou je, že pre úspech vzájomných vzťahov na všetkých rovinách sú mimoriadne dôležité, doslova nenahraditeľné informácie. A tak sme teraz hneď na úvod piateho ročníka Dní Ukrajiny v Košiciach pripravili workshop spolupráce slovenských a ukrajinských médií a novinárov. Táto akcia bola do istej miery odzrkadlením situácie na tomto poli.

Je príznačné, že tak ako Dní Ukrajiny v Košiciach si držia pozíciu najvýznamnejšieho podujatia u nás v tejto problematike, tak aj na poli médií a informácií patrí primát subjektom s domicilom v prihraničných regiónoch susediacich krajín.

Nie málo by sa dalo hovoriť o množstve článkov a pozornosti vzájomnej spolupráci v lokálnych a regionálnych novinách a časopisoch Košického a Prešovského kraja a Zakarpatska. Prvenstvo však zrejme patrí verejnoprávnym inštitúciám na oboch stranách hranice priateľov.

Potešila najmä účasť zástupcov Zakarpatskej pobočky Ukrajinskej verejnoprávnej televízie na najvyššej úrovni. Konkrétne prišiel jej riaditeľ Miroslav Poliakovskyj a vedúca slovenskej redakcie Gabriela Brovdiová. Prezentácia pána riaditeľa sa zamerala predovšetkým na kľúčový fakt, že približne pred rokom sa táto televízia zmenila zo štátnej na verejnoprávnu. To vôbec nie je iba formálny akt, ale súčasť reformného procesu na Ukrajine, ktorý síce neľahko, ale predsa postupne smeruje k tomu, aby si krajina osvojila štandardné pravidlá a postupy, vlastné demokratickým krajinám Európy. K tomu patrí aj vytvorenie základne verejnoprávnych médií, ktoré nemajú slúžiť iba štátnej moci, ale verejnému záujmu. Že to nie je jednoduché vidíme aj vo viacerých rozvinutých krajinách – ale pre korektný tok informácií je to nevyhnutné.

Gabriela Brovdiová krátko pripomenula dlhoročnú tradíciu spolupráce s priateľmi zo Slovenska. Na jej slová mohla bezprostredne nadviazať jej najčastejšia partnerka v tejto záslužnej práci Ľuba Koľová, vedúca Centra pre národnostné vysielanie RTVS Košice. Ťažko čo i len vyrátať množstvo relácií, ktoré sa venujú nielen národnostným menšinám, ale rovnako spolupráci s Ukrajinou i ďalšími susedmi. Týmito témami sa zaoberá viac než dve desťročia a získala za to viaceré zaslúžené ocenenia.

Spolupráca novinárov sa však neobmedzuje iba na verejnoprávne médiá. Pripomenul to Martin Vaľko, šéf súkromnej TV Senior, v minulosti známej ako TV Zemplín. Má dosah na približne milón obyvateľov východného Sovenska a problematika vzťahov a spolupráce so susedmi tu má stále miesto. Z tlačených médií spomeňme napríklad Podvihorlatské noviny. Na regionálnej úrovni teda nájdeme viacero pozitívnych príkladov – ale dodajme, že by ich mohlo byť aj viac.

To ešte výraznejšie platí o toku informácií na celoštátnej úrovni. Aj keď badať rast aktivity ukrajinskej ambasády po nástupe nového veľvyslanca, v našich centrálnych médiách sa s témami Ukrajiny nestretávame veľmi často. Výnimkou sú také udalosti ako nedávne prezidentské voľby – ale o ukrajinskej ekonomike, vede a technike, súčasnej kultúre a mnohom ďalšom vieme veľmi málo. Pokračovaním nášho projektu Informácie pre občanov a spoluprácu sa usilujeme aspoň čiastočne prispieť k pozitívnej zmene.