Program SUF 07.10.2020 / Cestovateľské KINO

07.10.              „Cestovateľské kino - UKRAJINA/známa i neznáma"

* informácie  o krajine, cestovanie, doprava, pamiatky, ubytovanie, jedlo, gastronómia, jazyk, kultúra, film, kinematografia, degustácia, .................

07.10.  o 10:00   * vybrané školy v pôsobnosti mesta Košice

            o 14:00   * seniori a dôchodcovia (Rada seniorov mesta Košice)

            o 18:00   * verejnosť + pozvaní hostia / 1.časť.

            o 20:00   * verejnosť + pozvaní hostia / 2.časť