Program SUF 28.09.2021

28.09. o 09.00   „SUF2021 / 2.deň

                        „Slovensko – Ukrajinské dni cestovného ruchu“ – II.časť

                       TripTour zástupcov médií a cestovných kancelárií z Ukrajiny do vybraných turistických lokalít  v meste Košice

                       a Košickom samosprávnom kraji (pamiatky UNESCO, kúpele, jaskyne, sakrálne pamiatky, mestská turistika)

Poznámka:

* presný program bude stanovený po konzultácií s partnermi, turistickými a reštauračnými zariadeniami