Program SUF 29.09.2021

29.09. o 09.00   „SUF2021 / 3.deň

„Finančné mechanizmy a aktuálne programy podpory 

Slovensko – Ukrajinskej cezhraničnej spolupráce“

Ciele: 

  • Bezpečná samospráva , finančné mechanizmy a aktuálne programy, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou týkajúce sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy.
  • Prezentácia projektu "Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca - CBC4US"
  • Prezentácia projektov, ktoré boli podporené v rámci výzvy NFM na roky 2020-2023 primárne zameraných na cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou týkajúcu  sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy, vrátane iniciatív  na miestnej úrovni určených k transformácií skúseností pre miestne a regionálne verejné inštitúcie na Slovensku a na Ukrajine.
  • Cezhraničná spolupráca s Ukrajinou zo strany Poľských partnerov, projekt „CARPATHIA“ (Rzeszow / PL)

        Gestor projektu:    PhDr. Michal Kaliňák, PhD

        Partneri:                Združenie miest a obcí Slovenska (Bratislava)

                                      Asociácia miest Ukrajiny (Kyjev)