Program SUF 30.09.2021

29.09. o 09.00   „SUF2021 / 4.deň

„Finančné mechanizmy a aktuálne programy podpory 

Slovensko – Ukrajinskej cezhraničnej spolupráce“

Ciele: 

  • Prezentácia projektu "Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca - CBC4US"
  • Presun dobrých skúseností v rôznych oblastiach výkonu kompetencií a aktivít miestnych samospráv s dôrazom na inovatívne a smart riešenia zo Slovenska, V4 a Nórska
  • Presun znalosti a skúseností z reformných procesov verejnej správy s dôrazom na úroveň miestnej územnej samosprávy
  • Zlepšenie intenzity inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce prostredníctvom finančných mechanizmov

        Gestor projektu:    PhDr. Michal Kaliňák, PhD

        Partneri:                Združenie miest a obcí Slovenska (Bratislava)

                                      Asociácia miest Ukrajiny (Kyjev)