Основна інформація

Vážení a milí priatelia.

 

Združenie FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť) sa vo svojej činnosti špecializuje predovšetkým na rozvoj a podporu kultúry, cezhraničnú ekonomickú a hospodársku spoluprácu, sociálnu pomoc a budovanie medzinárodných kultúrnych kontaktov v Európe s implementáciou na území východného Slovenska. Združenie FEMAN v roku 2018 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich  kľúčových projektov v poradí 4. ročník „Dní UKRAJINY 2018 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný cezhraničný  projekt na podporu rozvoja cezharničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou.

 

Ukrajina je svojou rozlohou po Rusku druhým najväčším štátom Európy. Vzhľadom k svojej strategickej polohe na pobreží Čierneho mora predstavuje dôležitú vstupnú bránu do oblasti Kaukazu. História Ukrajiny je poznamenaná súperením susedných mocností a územie Ukrajiny bolo po väčšinu času pod nadvládou Ruska, Poľska, a ďalších štátov. Stretávania týchto rozdielnych kultúrnych vplyvov má za následok, že západ krajiny je viac naklonený spolupráci so západnými partnermi, zatiaľ čo rusky hovoriaci Ukrajinci na východe inklinujú skôr k spolupráci s Ruskom. Pre Európsku úniu, ako aj pre Slovensko, z hľadiska Schengenskej hranice predstavuje Ukrajina kľúčového partnera. Slovensko zase ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade mám mesto Košice, ktoré je prakticky vďaka svoje strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie.

 

S cieľom prezentovať ukrajinskú kultúru, priniesť aktuálne informácie o súčasnej situácii na juhovýchodnej časti Ukrajiny kde sú nepokoje, informácie pre mladých ľudí, žiakov a študentov, ukrajinskú kuchyňu a informácie o partnerskom meste Užhorod,  ako aj kultúru Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR, ich kultúrne zvyky a tradície, s víziou pokračovania v tejto aktivite aj v budúcnosti, Združenie FEMAN v spolupráci s Mestom Košice, K13 - Košické kultúrne centrá, Veľvyslanectvom SR v Kyjeve, Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Veľvyslanectvom Ukrajiny v Bratislave, Letiskom Košice, Zväzom Rusínov – Ukrajincov SR a partnermi na slovenskej i na ukrajinskej strane  podujalo zorganizovať v Košiciach v poradí štvrtý ročník tohto podujatia, ktoré je jediným svojho druhu, charakterom, koncepciou programu a účastníkmi podujatia na Slovensku.

 

Vzhľadom na neexistenciu Slovenského inštitútu na Ukrajine, ako v jedinej zo susedných krajín Slovenskej republiky je veľmi dôležité iniciovať kultúrne výmeny, resp. kultúrne podujatia akéhokoľvek druhu. Zvlášť dôležité, významné a potrebné je tieto aktivity realizovať v súčasnej dobe, kedy vieme, aká vážna je aktuálne situácia na Ukrajine, ako sa mení z dňa na deň politická situácia hlavne na juhovýchodnej Ukrajine, kde vojnou postihnuté obyvateľstvo prežíva veľmi ťažké obdobie. Súčasná situácia na Ukrajine samozrejme vplýva aj na kultúrny život na Ukrajine, zvlášť na deti a mládež. Preto sme veľmi radi, že sa nám do programu „DNI UKRAJINY 2018“ v Košiciach podarilo zabezpečiť skupiny účastníkov, výstavu, tanečné súbory, dizajnérov a zástupcov médií z rozličných miest Ukrajiny ( Kyjev, Vinica, Charkov, Černivci, Krivý Roh, Užhorod, Ivano Frankovsk, Novodnistrovsk, Nova Kachovka, Odesa,  Mukačevo....) ale aj z miest kde prebieha vojnový konflikt (Donecká oblasť), ktoré svojím programom dokážu osloviť viacero cieľových skupín, vedia ponúknuť tanec, hudbu, umenia, kreatívnu tvorbu a remeslá. Účastníkmi programu v Košiciach sú väčšinou ukrajinskí žiaci, študenti a dobrovoľníci z centier voľného času.

 

„4. DNI UKRAJINY 2018“ prinášajú na východ Slovenska a do Košíc časť kultúrneho bohatstva ukrajinského národa. Prečo Košice? Sú predurčené svojou bohatou históriou, kultúrnym dianím, polohou  a zázemím byť hostiteľom takéhoto podujatia, ktorý nás zjemňuje, všestranne estetizuje, kultúrne obohacuje a umocňuje v nás všetkých pocit ľudskej spolupatričnosti vo vzťahu k nášmu východnemu susedovi – Ukrajine.

 

Mesto Košice, ktoré má prívlastok mesta tolerancie, mieru a spolunažívania rôznych kultúr, má pre takýto druh podujatia všestranné umelecké zázemie, ale i morálne právo. Vo vzájomnej zhode a veľkorysej tolerantnosti tu spolunažíva národ a mnohé národnosti. Dôkazom toho je celý rad podujatí,

ktoré sa počas jesenného obdobia v meste každoročne organizujú, zvlášť po roku 2013, kedy mesto Košice bolo nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, v roku 2016 Európskym mestom športu, pre rok 2018 je mestom s titulom UNESCO Creative City of Art, bude Európskym mestom dobrovoľníctva a aj mestom letnej mládežníckej olympiády v roku 2021. Umenie a kultúra dokážu človeka duševne obohatiť a na chvíľu ho vo víre hudby, tanca a spevu preniesť do krajín blízkych, ale aj veľmi vzdialených. Kultúrny človek je veľmi bohatý a jeho bohatstvo je aj bohatstvom národa ku ktorému sa hlási.

 

 Srdečné poďakovanie patrí všetkým partnerom a spoluorganizátorom podujatia, ktorí nezištne podporujú jeho program a finančne prispievajú na jeho organizáciu. Veľká vďaka patrí mestu Košice, ktoré vytvorilo podmienky, zázemie a priestor pre organizáciu podujatia, ako aj K13 / Košické kultúrne centrá, v priestoroch ktorých sa jednotlivé programy a výstavy budú realizovať.

 

V tomto roku sme do programu „4.Dni UKRAJINY 2018“ zaradili aj sprievodné podujatia –  výstavu moderného umenia "EDELWEISS-fantom" galérie IĽKO z Užhorodu, výchovné koncerty, edukačné workshopy a vzdelávacie aktivity pre študentov z Ukrajiny v Košiciach, športové aktivity,  ale aj podujatie, zamerané na ekonomicko – hospodársku spoluprácu s Ukrajinou a spoluprácu miest a obcí pod názvom :

„SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM  / SUF 2018“

Rok 2018 sa vo vzťahu k Ukrajine bude niesť vo svetle významných výročí, ako napr.:

100.výročie od ukončenia 1.sv.vojny

100.výročie od vzniku Československa, ktorého súčasťou bola aj Podkarpatská Rus

25.výročie vzniku Slovenskej republiky

25.výročie podpísania Bartovej dohody medzi Slovenskom a Ukrajinou

25.výročie od podpísania Dohody o spolupráci medzi mestami Košice a Užhorod

 

Podujatie sa koná pod záštitou bývalého primátora mesta Košice Richarda Rašiho ( od 22.3.2018 Podpredseda vlády SR) a primátora mesta Užhorod Bohdana Andriiva

 

DSC_0117_a_buras_1.jpg

Ing. Eduard Buraš

Riaditeľ Združenia FEMAN

Splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj

cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou