Záverečná správa – záverečné komuniké

Košice, 13.05 2016 

Združenie FEMAN, ako organizátor  "Dni UKRAJINY 2016" v Košiciach  s partnermi na slovenskej ako aj na ukrajinskej strane, ktorí sa podieľali na organizovaní "Slovensko – Ukrajinského fóra 2016 / SUF2016" pripravilo na záver tohto podujatia nasledovnú súhrnú informáciu:

V období od novembra 2015 do apríla 2016 sa podarilo pripraviť v Košiciach nie len hodnotný, bohatý kultúrny program a zabezpečiť účinkujúce súbory a kolektívy z rôznych častí Ukrajiny (Kyjev, Ľvov, Zaporožie, Mukačevo, Krivý Roh, Charkov, Ivano Frankovsk, Chust, Užhorod), ale vďaka aktívnej spolupráci s partnermi –  v prvom rade Americká obchodná komora, Letisko Košice, ČSA, Košická / Prešovská regionálna komora SOPK a ďalšími partnermi, za podpory mesta Košice a K13 aj medzinárodnú konferenciu "SUF2016" a ďalšie sprievodné podujatia a akcie akými boli "Priemyselné parky na Slovenskej i na Ukrajinskej strane", prezentácia mesta Mukačevo, prezentácia Zakarpatska, a hlavný program dňa 27.04.2016 pod gesciou Americkej obchodnej  komory, ale aj  B2B stretnutia, ktoré dokázali už v štádiu prípravy osloviť významné autority a inštitúcie ako na slovenskej, tak i na ukrajinskej strane. Tie jej vyslovili a poskytli jednoznačnú podporu aj svojou osobnou účasťou na podujatí. Veľké poďakovanie patrí partnerovi na ukrajinskej strane - Associácii priemyselných parkov Ukrajiny, vďaka ktorému prišlo do Košíc hojné zastúpenie podnikateľských spoločností, primátorov miest z Ukrajiny i zástupcov Verchovnej Rady Ukrajiny.

Hlavným cieľom "SUF2016" bola snaha o nadviazanie nových ekonomicko-hospodárskych vzťahov medzi účastníkmi podujatia, ktoré by priniesli nové možnosti obojstrannej spolupráce do mesta Košice – vstupnej brány do Európskej únie a regiónu východného Slovenska. Ďalšou snahou a ambíciou "SUF2016" bolo vyslať signál, že mesto Košice a v jeho oblasti pôsobiace  jednotlivé podnikateľské subjekty  sú pripravené i takýmito formami prispieť k rozvoju spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou i v tejto, pre Ukrajinu neľahkej ekonomickej a spoločenskej situácii. 

Organizátori a partneri na oboch stranách  vnímali a vnímajú zorganizovanie tohto podujatia   ako veľmi konkrétnu formu ponuky na úspešnú spoluprácu a budovanie nových kultúrnych, ekonomicko hospodárskych i spoločenských vzťahov, ktoré majú potenciál priniesť v blízkej budúcnosti veľmi podnetné hospodárske výsledky pre obidve strany. Tento fakt bol  zvýraznený a akcentovaný zástupcami  všetkých zúčastnených podnikateľských subjektov z Ukrajiny a zo Slovenska, ako aj pozvaných hostí  pri otvorení podujatia.  Z časového hľadiska je  potrebné isté obdobie na to, aby bolo možne konkrétne výsledky "SUF2016" objektívnejšie vyhodnotiť, avšak už teraz môžeme potvrdiť, že boli realizované konkrétne dvojstranné rokovania, vedúce k založeniu nových obchodných spoločnosti ukrajinských investorov na Slovensku, čo dokazujú aj následné stretnutia a spolupráca na témach pre nasledujúci rok a "SUF2017". Jedným z konkrétnych výsledkov "SUF2016" je podpis "Memoradna o spolupráci"  medzi Americkou obchodnou komorou a Zakarpatskou obchodnou a priemyselnou komorou v Užhorode.

Záujem o účasť na "SUF2016" naplnil predstavy organizátorov a partnerov podujatia, aj napriek tomu, že niektoré spoločnosti z Ukrajiny svoj príchod aj po predbežnej registrácii zrušili. Dôvodom, popri neľahkej ekonomickej situácii  boli čiastočne aj administratívne 
prekážky, spojené so vstupom do Schengenského priestoru. Napriek týmto skutočnostiam bola účasť hostí a podnikateľských subjektov z Ukrajiny pomerne hojne zastúpená, aj vďaka úzkej a veľmi dobrej spolupráci s Konzulárnym oddelením Veľvyslanectva SR v Kyjeve, Generálnym konzulátom SR v Užhorode a Veľvyslanectvom Ukrajiny v Bratislave. Za čom sa im chceme aj touto cestou srdečne poďakovať. Tieto zábrany  chceme v rámci svojich 
možnosti v budúcnosti napomáhať odstraňovať. 

Veľmi dôležité bolo zo strany ukrajinských partnerov a hostí vyzdvihnutie priameho leteckého spojenia Českých aerolínií  na linke Kyjev - Košice - Kyjev, ktoré veľmi urýchľuje spojenie a možnosti rokovania na oboch stranách. Toto letecké spojenie významne prispieva k podpore rozvoja hospodárskej spolupráce a intenzívnejšej turistickej výmene.

Združenie FEMAN sa chce aj touto cestou poďakovať spoluorganizátorom a partnerom podujatia, ako aj  všetkým zúčastneným inštitúciám, firmám, partnerom a podporovateľom "SUF2016", všetkým expertom, prednášajúcim a hosťom podujatia. Rovnaká vďaka patrí aj organizačnému tímu, tlmočníkom, sprievodcom a dobrovoľníkom, ktorí počas celého prípravného obdobia a hlavne v jeho finále vyvinul enormné úsilie pre úspešný priebeh "SUF2016" a jeho výsledky. Zoznam zúčastnených podnikateľských subjektov "SUF2016" mediálne výstupy, fotogaléria a pod... je zverejnený na www.dniukrajiny.sk.

 
"Dni UKRAJINY 2016" a "SUF2016" v číslach:

 • viac ako 15 súborov a kolektívov z Ukrajiny a zo Slovenska
 • viac ako 500 priamych účinkujúcich
 • viac ako 2500 návštevníkov jednotlivých programom
 • viac ako 40 podnikateľských subjektov z Ukrajiny na SUF 2016
 • početné zastúpenie poslancov Verchovnej Rady Ukrajiny a primátorov miest Ukrajiny v Košiciach
 • 1 x Deň otvorených devrí na UPJŠ v Košiciach pre ukrajinských študentov a informácie o možnostiach štúdia a jeho podmienky
 • 1x Live Streem prenos z podujatia
 • 1 x diskusné fórum za účasti viac ako 120 priamych účastníkov 
 • 3 výstavy (Kyjev, Ľvov, Užhorod)
 • 20 kultúrnych programov v meste a jeho priľahlých častiach
 • podpis 1.Memoranada o spolupráci medzi AmCham a Zakarpatská TPP/Užhorod)
 • 10 dní informácií o Ukrajiny, jej kultúre, histórii, podnikateľskom prostredí....
 • záujem o spoluprácu a partnerskú podporu pre rok 2017

Veľké poďakovanie patrí vedeniu Mesta Košice a K13 za podporu podujatia.

Ing. Eduard Buraš
Riaditeľ Združenia FEMAN