дні України 2022

8. ročník podujatia v Košiciach

22 - 29 September, 2022, Кошіце

2022

Dni Ukrajiny 2021 v Košiciach

7. Dni Ukrajiny 2021 Košice

23. - 30. 09. 2021

Projekt "Dni UKRAJINY 2021" je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita.

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov - Kasárne / Kulturpark a Kunsthalle -  ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" - Regionálneho operačného programu a boli spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Mediálni partneri v roku 2021

KSK, Terra Incognita, Košice Region Turizmus