дні України 2021

7. ročník podujatia v Košiciach

23 - 30 September, 2021, Кошіце

Dni Ukrajiny 2021 Košice

                                                                 Podujatie sa koná pri príležitosti 30.výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny

                                                Záštitu nad podujatím prevzal Boris KOLLÁR, predseda Národnej rady Slovenskej republiky

 

Dni Ukrajiny 2021 v Košiciach

7. Dni Ukrajiny 2021 Košice

23. - 30. 09. 2021

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov - Kasárne / Kulturpark a Kunsthalle -  ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" - Regionálneho operačného programu a boli spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Naši partneri podujatia od roku 2015

Partneri 2015

Mediálni partneri v roku 2021