дні України 2021

7. ročník podujatia v Košiciach

23 - 30 September, 2021, Кошіце

Dni Ukrajiny 2021 Košice

Vážení priatelia,

začali sme na príprave 7.ročníka podujatia "Dni UKRAJINY" pre rok 2021, ktoré z dôvodu pretrvávajúcich proti pandemických  opatrení spôsobených Covid-19 a nejasnosťami okolo ukončenia súčasných obmedzení v oblasti kultúrneho života bolo preložené na jesenný dátum, kedy by už situácia mohla byť stabilizovaná a podujatia by sa mohli zúčastniť aj naši priatelia, hostia a účinkujúce súbory z Ukrajiny.

Дорогі друзі,

Ми розпочали підготовку до 7-го щорічного заходу "Дні УКРАЇНИ" на 2021 рік, який було перенесено на осінній термін, коли ситуацію можна було стабілізувати, через постійні антипандемічні заходи, спричинені Covid-19, та неясність, пов’язану із закінченням нинішніх обмежень культурного життя i у заході також могли взяти участь наші друзі, гості та виступаючі ансамблі з України.

Dni Ukrajiny 2021 v Košiciach

7. Dni Ukrajiny 2021 Košice

23. - 30. 09. 2021

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov - Kasárne / Kulturpark a Kunsthalle -  ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" - Regionálneho operačného programu a boli spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Naši partneri podujatia od roku 2015

Partneri 2015

Mediálni partneri v roku 2021