Dni Ukrajiny 2019

5.Jubilejný ročník podujatia v Košiciach

Apríl, 2019, Košice

Termín podujatia pripravujeme.

 

Dni Ukrajiny v Košiciach

Dni Ukrajiny v Košiciach

pripravujeme ročník 2019 v Košiciach

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Naši partneri v roku 2018

Partneri 2015

Mediálni partneri v roku 2018