Dni Ukrajiny 2020

6. ročník podujatia v Košiciach

8 - 13 Október, 2020, Košice

Dni Ukrajiny letak
Dni Ukrajiny 2020 v Košiciach

6. Dni Ukrajiny 2020 Košice

08. - 13. 10. 2020

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov - Kasárne / Kulturpark a Kunsthalle -  ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" - Regionálneho operačného programu a boli spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Naši partneri, oslovení pre rok 2020

Partneri 2015

Mediálni partneri v roku 2020