Dni Ukrajiny 2018

19 - 26 Apríl, 2018, Košice

 

 

 

 

 

 

Dni Ukrajiny v Košiciach

Dni Ukrajiny v Košiciach

19. - 26. Apríla 2018, Košice

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Naši partneri v roku 2018

Partneri 2015

Mediálni partneri v roku 2018