Dni Ukrajiny 2022

8. ročník podujatia v Košiciach

22 - 29 September, 2022, Košice

2022

 

 

Dni Ukrajiny 2022 v Košiciach

8. Dni Ukrajiny 2022 Košice

22. - 29. 09. 2022

Projekt "Dni UKRAJINY 2022" je realizovaný s finančnou podporou partnerských organizácií zo Slovenska i z Ukrajiny.

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov - Kasárne / Kulturpark a Kunsthalle -  ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" - Regionálneho operačného programu a boli spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Mediálni partneri v roku 2021

KSK, Terra Incognita, Košice Region Turizmus