PROGRAM 15. - 24.09.2024

10.Dni UKRAJINY 2024 v Košiciach

v dňoch 15. – 24.09.2024