Program 28. Apríla 2016

B2B rokovania - 28.04.2016 - v rámci Slovensko-Ukrajinského Fóra / SUF 2016

B2B rokovania sú vyvrcholením konferencie s názvom Slovensko-Ukrajinské Fórum, ktoré sa bude konať v rámci Dní Ukrajiny v dátumoch od 26.4-28.4.2016. Táto konferencia je zameraná primárne na slovensko-ukrajinské (obchodné) vzťahy a ich budovanie v rámci cezhraničnej spolupráce. B2B rokovaní sa zúčastnia firmy zo Slovenska a Ukrajiny zastupujúce široké spektrum rôznych priemyselných odvetví.

B2B rokovania sú organizované Košickou a Prešovskou regionálnou komorou SOPK a Slovensko-Ukrajinskou obchodnou komorou.
 

Dátum: 28.04.2016

Program: B2B stretnutia; Exkurzia do priemyselného parku

Miesto: Kasárne / Kulturpark, budova Alfa, Kukučínova 2, Košice

 

08:30 – 09:00Registrácia účastníkov

09:00 – 09:10

Privítanie účastníkov

15:10 – 17:00

Úvodné prezentácie predstaviteľov

 • Ukrajinskej obchodnej a priemyselnej komory (TPP)
  • Mr. Otto Kovchar, president TPP a viceprezident UOPK
    
 • Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)
  • Ing. Agnesa Klimová, riaditeľka KRK SOPK
    
 • Slovensko-Ukrajinskej obchodnej komory (SOUK)
  • Ing. Pavol Dolhý, prezident SOUK

09:30 – 09:45

Predstavenie firiem participujúcich na B2B

09:45 – 10:00

Predstavenie aditívnej 3D tlače v priemysle

 • Ing. Marek Schnitzer, Enbicore s.r.o.

10:00 – 10:30

Coffee break

10:30 – 13:00

Individuálne B2B rokovania a prehliadky podnikov
(po vzájomnej dohode v rámci B2B rokovaní)

13:00 – Záver B2B rokovaní / obed

14:00 –  

Prehliadka vybraného priemyselného parku
(sprievodný program)