EKUMENA-Košice/Užhorod a Mukačevo

                                              MEDZINÁRODNÉ EKUMENICKÉ SYMPÓZIUM 

„Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve“

                            organizované v rámci podujatia - „Dni UKRAJINY 2020 v Košiciach“

          09.10.2020, piatok o 10:00 hod. , Košice,  Teologická fakulta KU Košice, malá aula C4, 1. p.

Program:

09.15 – 10.00              Registrácia

10.00 – 10.20              Otvorenie a príhovory pozvaných hostí

Eduard Buraš,           Združenie FEMAN, riaditeľ, hlavný organizátor podujatia „Dni Ukrajiny 2020 v Košiciach“

Lucia Gurbáľová,      Mesto Košice, námestníčka primátora mesta

Dušan Havrila,          Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, moderátor ES

Radoslav Lojan,        Teologická fakulta v Košiciach, dekan TF KU

János Heder, resp.   Ekumenické spoločenstvo na Zakarpatí, Užhorod (UA)

Fedor Rajčinec         (on-line video spojenie / zoom)

                                   

10.20 – 11.20              1. Panel sympózia / transfer skúseností          

10.20 – 10.35

Eduard Buraš             "Cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina z pohľadu splnomocnenca mesta Košice pre rozvoj

                                      cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod a riaditeľa Združenia FEMAN".

10:35 – 10.50

Anton Konečný         „Ekumena na UA – Zakarpatí“

10:50 – 11.20              * on-line skupinový videohovor pomocou aplikácie ZOOM so zástupcami ekumenického spoločenstva na

                                     Zakarpatí za účasti:

Fedor Rajčinec,          Ukrajinská evanjelická cirkev , Poľana (UA), podnikateľ

                                     syn biskupa Rajčinca, Hlavy Ekumenickej duchovnej Rady Zakarpatia, ktorý pred nedávnom zomrel.  

                                     Posolstvo zomrelých: biskupa Rajčinca a biskupa Šášika

Vera Fediva,               Rímskokatolícka cirkev, Mukačevo (UA), ekumenický kurátor

Vadim Khlobas,          Evanjelická cirkev Živého Boha, Užhorod (UA), pastor

János Heder,              Kresťanská Reformovaná cirkev, zástupca biskupa, Užhorod (UA)

Robert Spontak         Kresťanská Reformovaná cirkev, Mukačevo (UA), farár

                                     Ekuména v Mukačeve, Užhorode a na Zakarpati a relácia na ES KE

11.20 – 11.40               Prestávka / Coffe Breik / občerstvenie

11.40 – 12.30               2. Panel sympózia /cezhraničná ekumenická spolupráca          

11.40 – 11.55

Ján Fígeľ,(oslovený)      Bývalý Osobitný vyslanec EU pre presadzovanie slobody

                                          náboženského vyznania alebo presvedčenia mimo Európskej únie

11.55 – 12.10

Jaroslav Széles,           Reformovaná kresťanská cirkev, ES Košice

                                       "Stretnutia ekumenických spoločenstiev Košice a Zakarpatie v Sinjaku na Ukrajine – ich prínos

                                        a význam. "

12.10 – 12.30

Radoslav Lojan,         Teologická fakulta KU Košice, dekan

                                      „Medzinárodné sympózia na Teologickej fakulte v Košiciach s aktívnou účasťou Ekumeny na Zakarpatí

                                       v Užhorode a Mukačeve.

DISKUSIA

MODLITBA

ZÁVER SYMPÓZIA / POĎAKOVANIE

13.00 – 14.00             Obed / Habsburská jedáleň TF, 1.poschodie

               Záštitu nad podujatím prevzala Mgr. Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizačné pokyny:

Počet účastníkov:      max. - 50 osôb (podľa pokynov Pandemickej komisie a UVZ )

                                     organizátori požadujú potvrdenie účasti k dátumu – 07/10/2020

Vstup:                         voľný    / po potvrdení svojej záväznej  účasti e-mailom na adresu:

                                   feman@stonline.sk ; ekumenake@gmail.com

Informácie:                www.feman.sk ; www.dniukrajiny.sk; www.ekumenake.rimkat.sk

 

                     Počet účastníkov sympózia rešpektuje aktuálne nariadenie Pandemickej komisie a UVZ.

 

                                                                 Podujatie podporilo mesto KOŠICE

 

 

EKUMENA-Košice/Užhorod a Mukačevo

 

EKUMENA-Košice/Užhorod a Mukačevo

 

EKUMENA-Košice/Užhorod a Mukačevo