Program SUF 2016

Slovensko-Ukrajinské fórum SUF 2016 v rámci Dni Ukrajiny 2016

Projekt Dni Ukrajiny 2016 sa koná pod patronátom Slovenského predsedníctva v Rade Európy.

V rámci programu Dni Ukrajiny 2016, ktoré sa uskutočnia od 19. – 28. apríla 2016 v Košiciach sa v dňoch 25.-28. apríla 2016 v Kulturparku uskutoční SLOVENSKO-UKRAJINSKÉ FÓRUM /SUF 2016.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ÚČATNÍKOV SUF 2016:

Slovensko-Ukrajinské fórum „SUF-2016“ koná pod záštitou primátora mesta Košice p. Richarda Rašiho.

Hlavným organizátorom fóra je:

 • zo slovenskej strany: Združenie FEMAN, Americká priemyselná komora, Košická obchodná a priemyselná komora, Prešovská obchodná a priemyselná komora;
 • z ukrajinskej strany: Obchodno-priemyselná komora Ukrajiny, Asociácia priemyselných parkov Ukrajiny, Zakarpatská obchod-priemyselná komora z Užhorodu.

SUF 2016 sa koná za podpory leteckej spoločnosti "CZECH airlines", ktorá prevádzkuje lety na trase Praha-Košice- Kyjev-Košice-Praha, Košického medzinárodného letiska, hotela “DOUBLETREE- By Hilton” v Košiciach.

PREDBEŽNÝ PROGRAM SUF 2016

26. apríla 2016, utorok

Program: Priemyselné parky Východného Slovenska a Ukrajiny

12.00 - 14.00 - príchod hostí a účastníkov fóra

14.00 - 15.00 - registrácia účastníkov prvého dňa fóra

15.00 - 17.00 - prezentácia priemyselných parkov zo slovenskej strany

17.00 - 19.00 - prezentácia priemyselných parkov z ukrajinskej strany

19.00 - 19.30 - diskusia na tému Spolupráca priemyselných parkov

19.30 - 20.00 - večera / občerstvenie pre účastníkov

20.00 - 22.00 - kultúrny program

27. apríla 2016, streda

Program: Konferencia, odborné príspevky, výstava EXPO, Biznis-Kokteil

Miesto: Kasárne /Kulturpark, budova Alfa, Kukučínova 2, Košice

08.00-09.00 - registrácia účastníkov druhého dňa

09.00-12.30 - SUF Konferencia / 1. časť

12.30-14.00 - obed účastníkov

14.00-18.00 - SUF Konferencia / 2. časť

18.00-19.00 - Diskusia, stretnutia účastníkov

19.00-22.00 - AmCham Business Kokteil


1. SUF Konferencia AmCham (Americká obchodná komora); panelové diskusie na nasledujúce témy:

1.1. Budúcnosť Slovensko-Ukrajinských vzťahov

Politická diskusia, vrátane regionálnych a vysokých vládnych predstaviteľov z oboch štátov;

1.2. Energetika

Panelová diskusia za účasti odborníkov z energetickej oblasti na Slovensku, Ukrajiny, ale aj z pohľadu problematiky na celoeurópskej úrovni;

1.3. Možnosti pre podnikateľov

Počas diskusie podnikateľského prostredia slovenského a ukrajinského IMPORTU / EXPORTU, migrácie vysokokvalifikovaných pracovníkov so zástupcami vlády a zástupcov podnikateľov z oboch strán.

2. EXPO – Výstava / SLOVENSKO-UKRAJINSKÝCH SPOLOČNOSTÍ.

Možnosť predstaviť svoju produkciu a služby pre organizácie, ktoré napomáhajú podnikateľským príležitostiam, priemyselné parky, cestovný ruch a kultúru, počas celého trvania konferencie.

3. AmCham Business Kokteil.

Ponúka jedinečnú možnosť na vytvorenie kontaktov medzi slovenskými a ukrajinskými partnermi v unikátnych priestoroch KASÁRNI/KULTURPARK – jeden z najväčších projektov Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

SUF 2016 sa zúčastní viac ako 200 účastníkov a zástupcov spoločností z Ukrajiny a Slovenska s cieľom využitia aktuálnych možností spolupráce, vrátane medzinárodného ekonomického a politického ohlasu.

Partnermi "SUF 2016" ďalej:

Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode, mesto Košice, Ukrajinská obchodno-priemyselná komora, Zakarpatská Obchodno-priemyselná komora a Asociácia priemyselných parkov Ukrajiny a mnoho iných subjektov.

SUF 2016 umožňuje získať cenný výstup na najvyššej úrovni z oboch strán, vytvára nové možnosti , ako aj noúá nosnú platformu, pre podporu slovensko-ukrajinského podnikania. V rámci fóra sa budú konať semináre k téme: rozvoja cestovného ruchu na Ukrajine a Slovensku, bio-energetike a poľnohospodárstva, strojárstva, podmienkach zahraničnoobchodnej činnosti v oboch krajinách, fungovania zóny voľného obchodu medzi Ukrajinou a EÚ. Predpokladá sa, že na „Slovensko-Ukrajinskom fóre“ sa zúčastnia tiež zástupcovia obchodných kruhov Spojených štátov Amerických, ktorí sa aktívne zaujímajú o spoluprácu s Ukrajinov.

V praxi a v zmysle podmienok tohto podujatia majú účastníci fóra možnosť prezentovať svoju produkciu, výrobné možností, priestor dohodnúť sa s potenciálnymi partnermi na možnostiach spolupráce, účasti v tendroch, ponúk na vytvorenie spoločných podnikov oblastiach ako je strojárstvo, automobilový priemysel, energetika, informačné technológie a cestovný ruch.

Bližšie informácie o podujatí:

Martin Mudrák, "AmCham Košice", na adrese: kosice@amcham.sk

Eduard Buraš, Združenie FEMAN, na adrese: feman@stonline.sk

Podmienky účasti na Slovensko-Ukrajinskom fóre /SUF 2016:

1. registračné poplatky:

1.1 Registračný účastnícky poplatok na SUF 2016 je 40.00/ na účastníka a deň, poplatok zahŕňa:

 • Účasť na programe fóra
 • Stravovanie (obed, coffee-break …)
 • Technické zabezpečenia (tlmočenie)
 • Kultúrny program
 • Informačné materiály
 • Účastnícky poplatok na "SUF 2016" je potrebné zaplatiť v plnej výške na bankový účet ZDRUŽENIA FEMAN do 15 apríla 2016.

Názov banky: UNI CREDIT CZECH AND SLOVAK REPUBLIC BANK a.s.,

IBAN: SK87 1111 0000 0010 3733 1000

SWIFT: UNCRSKBX

Poznámka pre prijímateľa: DNIUKRAJINY2016

Upozornenie!!!!!

Ubytovanie účastníkov SUF 2016 je zabezpečené v hoteli "DOUBLETREE-BY Hilton" v Košiciach, v ktorom Vám bude ponúknutá dohodnutá zľava (dvojmiestna izba stojí 91,00 EUR s raňajkami; jednomiestna izba – 75,00 EUR s raňajkami). Parkovné 6,00 EUR/noc, miestna daň 1,50 EUR/osoba/noc.

Účastníci fóra SUF 2016 si samostatne rezervujú ubytovanie v hoteli "DOUBLETREE-BY HILTON" v meste Košice, prostredníctvom adresy: reservations@hiltonkosice.sk

Heslo na rezerváciu: DNI UKRAJINY 2016.

Adresa hotelu: WWW.DOUBLETRRE-KOSICE.COM

Okrem toho ponúkame lacnejšiu možnosť ubytovania – dvojhviezdičkový hotel „AKADÉMIA“, kde je cena ubytovania 30,00 EUR /osobu/noc.

1.2 Registračný účastnícky poplatok na SUF 2016 je 100.00 EUR/ na účastníka a tri dni, poplatok zahŕňa:

 • Účasť na programe fóra (tri dni)
 • Stravovanie / občerstvenie počas SUF 2016
 • Technické zabezpečenia (tlmočenie, preklady, doprava v rámci SUF 2016...)
 • B2B rozhovory
 • Informačné materiály
 • Kultúrny program

Letecká spoločnosť "CZECH airlines" poskytuje účastníkom fóra zľavu z ceny letenky na linke Kyjev-Košice-Kyjev (cena obojsmernej letenky je približne 150 EUR). Promokód DNIURK16 umožňuje využitie 10% zľavy na všetky ceny Economy aj Business triedy. Platí na linke Kyjev-Košice-Kyjev. Objednávka do 28. apríla 2016 a platí na linke od 11. apríla – 30. apríla 2016.

*Zľava sa poskytuje na cenu letenky, neplatí pre letiskové poplatky, palivové príplatky a obsluhu.

28. apríla 2016, štvrtok

Program: Exkurzia do priemyselných parkov Východného Slovenska, B2B stretnutia

Miesto: Kasárne /Kulturpark, budova Alfa, Kukučínova 2, Košice

08.00-09.00 - registrácia účastníkov druhého dňa fóra, Business Breakfast / Letisko Košice;

09.00-12.30

Letisko Košice, exkurzia do priemyselných parkov;

 • B2B stretnutia a rokovania;
 • prezentácia letiska Košice;
 • možnosti spolupráce slovensko-ukrajinských spoločností
 • právna podpora spoločností z ukrajinskej strany s cieľom spolupráce a podnikania na Slovensku.

12.30-14.00 - obed účastníkov;

14.00-16.00 - pokračovanie programu;

16.00-19.00 - voľný čas, exkurzia po meste Košice;

19.00-21.00 - Gala-koncert, kultúrny program / Kunsthalle, Ukončenie programu Dni UKRAJINY 2016 a SUF 2016.

Kontaktné osoby:

Združenie FEMAN: - Eduard Buraš, riaditeľ, tel.: +421/55/6250142; fax: +421556250142; mobil: +421/905 539 926; е-mail: feman@stonline.sk

AmCham Košice / Americká obchodná komora - Martin Mudrák, AmCham Košice, tel.: +421 904 190 215; е-mail: кosice@amcham.sk

Košická obchodná a priemyselná komora: - Monika Kočiová, Košická regionálna komora SOPK, zahraničné vzťahy, č.tel.: +421 55 6220640 e-mail: monika.kociova@sopk.sk

Obchodno-priemyselná komora Ukrajiny: - Bogdarenko Oľga, zástupca správy medzinárodných stykov OPK Ukrajiny, tel: +380 /44 / 279-44-56 е-mail: boi-ier@ucci.org.ua

Asociácia priemyselných parkov Ukrajiny - Julia Gorbatenko, Manažér APP Ukrajiny, tel:+380/442783898; е-mail: info@ainpu.com.ua

Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku: - Oxana Kycun, radca Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, tel.: +421/2/59202823; е-mail: oksana.kytsun@mfa.gov.ua; emb_sk@mfa.gov.ua