Zoznam účastníkov

Nakoľko sú v platnosti prísne opatrenia UVZ SR, týkajúce sa aj vstupu cudzincov na územie SR, vrátane turistov, návštevníkov a osôb prichádzajúcich k nám z Ukrajiny, zoznam účastníkov bude známy až po vstupe pozvaných hostí, zástupcov samospráv a kultúrnych inštitúcií na územie Slovenskej republiky, po predložení požadovaných dokladov o vakcinácií a absolvovaní potrebných úkonov.