Kultúrny program

Dni UKRAJINY 2018 v Košiciach v dňoch 19. – 26. 04. 2018

Podujatie „Dni UKRAJINY 2018“ sa koná pod záštitou bývalého primátora mesta Košice – pána Richarda Rašiho (od 22.03.2018 Podpredseda vlády SR)
a primátora mesta Užhorod – pána Bohdana Adnriyiva

(bývalý primátor mesta Košice Richard Raši bol menovaný za Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

Organizátor: Združenie FEMAN ; Mesto Košice ; K 13 / Košické kultúrne centrá

Partner: ZRUSR (Zväz Rusínov – Ukrajincov SR) ; Ukrajinský národný zbor "KARPATY", Košice

Program na stiahnutie (formát PDF)

# Čo Kedy Kde
1.

Edelweiss-fantom                                                                                                                  GALLERY IĽKO (Užhorod) v Košiciach - vernisáž výstavy

otvorenie:

* Renáta Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice

* Alexander Biľak, námestník primátora mesta Užhorod

* pozvaní hostia

17:00 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
# Čo Kedy Kde
1. Slávnostné otvorenie „4.Dni UKRAJINY 2018 17:00 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
 

* Hudobný vstup / Konzervatórium Košice

* Otvorenie podujatia / príhovory hostí

* Martin Petruško,       námestník primátora mesta Košice, poverený vedením mesta

* Bohdan Andriyiv,      primátor mesta Užhorod

* Dušan Matulay,         generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR

* Miroslav Mojžita,     Generálny konzul Generálneho konzulátu SR v Užhorode

* zástupcovia partnerského mesta Užhorod

* zástupcovia ZRUSR; partnerov a sponzorov podujatia

* mediálny  partneri

* Hudobný vstup / Konzervatórium Košice

* Čaša vína

* Záver

   
# Čo Kedy Kde
1. „Dni Užhorodu v Košiciach“ pri príležitosti 25.výročia podpísania Dohody o spolupráci miest Košice a Užhorod 10:30 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
2.

„The best of Uzhgorod“ 

* kultúrny program ktorý pripravuje mesto Užhorod

- Národný ľudovo - etnografický súbor „ Užhorod“ a jeho hostia:

*          Perlinka  / detský vokálny súbor Užhorod

*          Volodimir Korolenko / hráč na hudobných nástrojoch

19:00 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
3. * prezentácia mesta Užhorod; pozvánka na návštevu mesta Užhorod 17:00 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
# Čo Kedy Kde
1. „Deň KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU“ kultúrny program, prezentácia činnosti KER Slovensko, príprava na oslavy 25.výročia založenia 10:00 areál Kasárni/Kulturpark
2.

„KULINÁRIA - ukrajinský BORŠČ a PIROHY“ príprava,recepty, ochutnávka

+ kulinárske špeciality z okolia Sobraniec (koláče, kreple, pochutiny...)

+ kultúrny program : FS Viničiar a ženská spevácky skupina Sobrančanky

+ kultúrny program a pirohy z Uble a prezentácia obce Ubľa

14:00 areál Kasárni/Kulturpark
3. „Ctíme si významné osobnosti našich dejín“ slávnostný program zboru „KARPATY“ a jeho hostí 16:00 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
# Čo Kedy Kde
1. Petangový turnaj Košice – Užhorod“ , Park Komenského 2, Košice 11:00 Park Komenského v Košiciach
2.

„KULINÁRIA - ukrajinský BORŠČ a PIROHY“ príprava,recepty, ochutnávka

+ kulinárske špeciality z okolia Sobraniec

+ kultúrny program súborov: Ženská spevácka skupiny Pajtašky a FS Bežovčanky

14:00 areál Kasárni/Kulturpark
3. „Vitajte v Košiciach“ program ukrajinských súborov „BREVIS a capella / Mukačevo (UA)“ „Súbor ľudového tanca Lienka / Nova Kachovka (UA)“ kultúrny program 19:00 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
# Čo Kedy Kde
1. „Výchovný koncert pre ZŠ“  program ukrajinských súborov 10:00 CVČ Popradská, Košice
2. SUF2018 / 1.deň „Modernizácia samospráv a cezhraničný potenciál“ odborná konferencia 09:00 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
# Čo Kedy Kde
1.

SUF2018 / 2.deň „Výchova, prax a súčasné trendy vzdelávania“ - I.  odborná konferencia

 

24.4. o 10.00   „Výchovný koncert pre ZŠ“  program ukrajinských súborov

v Mestskej časti Nad Jazerom

Miesto: Kultúrne stredisko Jazero, Spišské nám.č.1

 

        o 17.00    „Pozdrav z Ukrajiny v MČ Nad jazerom“  program ukrajinských súborov                                                      pre obyvateľov

Miesto: Kultúrne stredisko Jazero, Spišské nám.č.1

 

09:00 Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
# Čo Kedy Kde
1.

SUF2018 / 3.deň „Výchova, prax a súčasné trendy vzdelávania“ „ -II.

* spolupráca univerzít / samostatný deň

09:00  Technická univerzita v Košiciach
# Čo Kedy Kde
1.

„Záverečný program Dni UKRAJINY 2018“

* za účasti vybraných a pozvaných súborov z Ukrajiny a Slovenska

18:00 Kunsthalle/Hala umenia