Zoznam účastníkov

„Dychový estrádny orchester  - SUVENÍR“ / Kyjev

Orchester bol založený v roku 1974. V súčasnosti je jeho silnou zložkou je hudobná skupina vystupujúca s názvom "Ľudový umelecký súbor" s viac ako 160 žiakmi vo veku od 6 do 17 rokov, ktorí študujú hru na bicích a dychových nástrojoch za sprievodu spevákov a vokálistov.

Jadrom orchestra je dychový orchester - víťaz mnohých ukrajinských, mestských a okresných festivalov a súťaží. Medzi posledné víťazstvá patrí šampionát v populárnej hudobnej show "Súboj orchestrov" a "Súboj orchestrov. Rodičia - deti "

V súčasnosti orchester vedie profesionálny spevák, hudobník a dirigent - Alexander Vitaliyovych Biloshapka. Vďaka svojej modernej vízii pri tvorbe žánrovej palety kolektívu (jazz, folk, klasika, funk) a energie tvorivej realizácie talentovaných žiakov má kolektív nespočetné množstvo prívržencov všetkých vekových kategórií.

Dirigent - Alexander Vitaliyovych Biloshapka

 

Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka , Bratislava

Súbor vznikol zo študentskej mládeže pod vedením známeho režiséra Jurija Augustina Šeregija v r. 1965 pod názvom Spoločnosť ukrajinských študentov. Bola to  reakcia na želanie  ukrajinskej komunity v Bratislave organizovať kultúrny život prostredníctvom amatérskych skupín. V   čase   normalizácie v roku 1968   došlo   k   prerušeniu jeho činnosti, ale kolektív  v roku 1971 svoju činnosť opäť obnovil, tentoraz pod  názvom Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka, pod ktorým pôsobí dodnes v Dome kultúry Ružinov v Bratislave. Ide o jediný amatérsky súbor na Slovensku, ktorého repertoár tvoria hudobné hry a opery.

Za úctyhodných takmer 48 rokov svojej činnosti súbor naštudoval 24 premiér a uskutočnil celý rad predstavení a koncertov na Slovensku, ale aj v zahraničí - Rakúsko, Nemecko, Ukrajina, Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Poľsko. V minulom roku veľmi úspešne reprezentoval ukrajinskú národnostnú menšinu na oslavách 20. výročia založenia hlavného mesta Kazachstanu - Astany.

Dirigentom zboru je Ladislav Sabolčák.

Umelecký kolektív divadla modernej choreografie - Harmónia",Krivý Roh

História založenia súboru sa začala rokom 1996, keď mladá odborníčka Natália Olexandrivna Bokuleva zorganizovala pri Centre pre detskú a mládežnícku tvorbu Slnečnica Saksahanského okresu mesta Krivý Roh tanečný krúžok. Počas týchto rokov krúžok sa rozrástol a stalo sa z neho Divadlo modernej choreografie, v názve ktorého sa odzrkadľuje životné motto, ktoré sa jeho účastníci pod vedením vedúcej snažia naplniť – Harmónia. Všetko sa začalo záľubou, potom sa zrodila vášnivá láska k tancu, ktorá sa onedlho zmenila nа zmysel života. Obyčajné dievčatá a chlapci, ktorí predtým necvičili, s ľahkosťou sa naučili tanečnému umeniu. Kolektív je snaživý, jeho účastníci spolu prežívajú aj radosť, aj ťažkú cestu, cestu boja s únavou a bolesťou. Každý zo zverencov má svoj charakter a osobitné vnímanie. Vďaka výbornému vedeniu a individuálnemu  prístupu vedúcej súboru, choreografky Natálie Bokulevoj ku každej osobnosti, obrusujú sa ostré hrany, všetci sú poslušní, chápu a počúvajú sa navzájom.

Kolektív sa odlišuje spomedzi ostatných choreografických súborov jedinečným filozofickým zameraním repertoáru, originálnymi dejovými predstaveniami, početnosťou a dych vyrážajúcimi dejstvami, ktoré okúzľujú všetkých divákov, bez výnimky. V každej svojej práci zverenci vytvárajú harmonický a farebný obraz, ktorý zodpovedá vnútornému svetu kolektívu ako celku, ako aj každého účastníka osobitne. Práve tieto vlastnosti posúvajú kolektív na úplne novú úroveň tvorivej činnosti, keď súbor začína existovať ako samostatná organická bytosť v nekonečnom vesmíre hudby a tanca. Počas nácvikov Divadla modernej choreografie Harmónia je možné jasne vidieť, ako pocity, ktoré plynú z duše, sa s ľahkosťou menia na pohyby a hudba vytvára z týchto pohybov tanec.

Tvrdé nácviky, osobný záujem každého zverenca, rodičov a vedúceho o výchovno-vzdelávací proces a výsledky aktivít kolektívu, kreatívne myslenie a neustále tvorivé hľadanie zabezpečujú Vzorovému umeleckému kolektívu Divadla moderného tanca «Harmónia» početné víťazstvá na mestských a krajských súťažiach umeleckej tvorby, ktorý je víťazom Grand Prix, držiteľom Grand Prix celo ukrajinských choreografických festivalov-súťaží. Súbor na Slovensko a do Európy zavítal prvý krát v roku 2015, kedy sa prezentoval v Košiciach krátkym programom, v roku 2016 celovečerným programom a vystúpeniami mimo mesta Košice. Ako jeden z bývalých účinkujúcich súborov v Košiciach prijal "zdravicu" podujatiu v Košiciach pri jeho 5.výročí, zároveň jeho programové choreografické číslo pod názvom "ŽITO" bolo ocenené viacerými oceneniami za choreografiu, scénické spracovanie a odev.

Choreograf, vedúci súboru:  Natália Olexandrivna Bokuleva

 

Andranik Aleksanian, Chmelnickij 

narodil v mieste Chmelnytsky v arménskej rodine a hudbou sa zaoberá od svojich 5 rokov. V roku 2006 mu bolo udelené 1.miesto a zlatá medaila na Medzinárodnom televíznom súťaže „Južny expres“ (Yalta). V tom istom roku vyhral celo ukrajinsky súťaž „Pisnia na Buhom“ (Chmelnytsky) a vystupoval na medzinárodnom festivale „Vespremskie ihry“ v meste Vesprem, Maďarsko.

V roku 2008 získal „Grand PRI“ medzinárodného festivalu scénického umenia „Hviezdny Krym“, vyhral televíznu súťaž „Krok do zirok“ a každoročne sa zúčastňuje festivalov a speváckych súťaží.

Bol študentom Zarembevskej hudobnej školy. Získal medzinárodné označenie „Filantrop“ (Moskva), cenu Prezidenta Ukrajiny „Hviezda Ukrajiny“, ako aj študentom Charkovského chlapčenského učilišťa na fakulte „Scénického hudobného umenie“.