Základné informácie SUF

ČO SÚ DNI UKRAJINY V KOŠICIACH 2018

Dni Ukrajiny 2016
 

Združenie FEMAN v roku 2018 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich kľúčových projektov v poradí 4. ročník „Dní UKRAJINY 2018 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný cezhraničný projekt na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, ktorý pripravujeme v spolupráci s mestom Košice, K13 / Košické kultúrne centrá, Letiskom Košice, s podporou ČSA a partnermi zo Slovenka a Ukrajiny. Záštitu nad 4. ročníkom tohto medzinárodného kultúrneho, športového a ekonomicko - hospodársky významného projektu prevzal bývalý košický primátor a poslanec NR SR (od 22.03.2018 Podpredseda vlády SR) pán Richard Raši a primátor mesta Užhorod Bohdan Andriiv. Mesto Košice je pre Ukrajinu vstupnou bránou do Európskej Únie a taktiež je v súčasnosti považované za pevný bod pre rozvoj kultúry, dobrovoľníctva, športu, kultúrneho bohatstva a ekonomicko-hospodárskych faktorov smerom k spolupráci s Ukrajinou.

 

ČO JE SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF2018?

„SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF“ je označenie pre aktivitu konanú v rámci projektu „Dni Ukrajiny v Košiciach 2018.“ Historicky sa Ukrajina  a jej kultúrny a hospodársko-ekonomický  život stvárňovala pod nadvládou iných štátov, najmä Ruska. Stretávanie rozličných kultúr na ukrajinskej pôde má v súčastnosti za následok rozdielnosť vo vnímaní spolupráce s ostatnými európskymi krajinami. Západ Ukrajiny inklinuje viac ku spolupráci so západnými partnermi, zatiaľ čo východ inklinoval viac k proruskej orientácii, kde v súčasnosti prebieha vojnový konflikt a podnikateľský sektor hľadá nové možnosti pre svoje pôsobenie. Slovensko a zvlášť mesto Košice, predstavuje pre Ukrajinu kľúčového partnera. Košice svojou polohou a infraštruktúrou predstavuje vstupnú bránu na Ukrajinu, a pre Ukrajincov do Európskej Únie.

 

Slovensko-ukrajinské podnikateľské fórum „SUF 2018“ si za cieľ volí práve budovanie ekonomicko - hospodárskych vzťahom v rámci cezhraničnej spolupráce Ukrajiny a Slovenskej Republiky. V spolupráci s mestom Košice sa jedná najmä o prezentáciu nielen ukrajinskej kultúry, ale  aktivity v rozvoji cestovného ruchu, energetike, spolupráci samospráv,  hospodárskych a ekonomických záležitostiach ako aj o rozvoju a poznávaniu kultúry Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR.

 Nosnými témami a piliermi Slovensko-ukrajinského fóra sú najmä:

·         prezentácia východného Slovenska so zameraním na mesto Košice a využitia jeho potencionál pri budovaní cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou Republikou a Ukrajinou, a to najmä v otázkach ekonomiky, hospodárstva, kultúry, rozvoja turizmu a taktiež vo sfére inovatívnych prístupov v oblasti energetiky, techniky, vedy a priemyslu.

·         export – import, certifikácia dovozu a vývozu tovarov

·         spolupráca univerzít, vzdelávania študentov, prax a duálny vzdelávanie

·         rozvoj cestovného ruchu a dopravy

·         možnosti spolupráce podnikateľských subjektov z oboch krajín a vytváranie efektívnych možností rozvoja spolupráce pre nasledujúce obdobie

 

PREČO SA ZÚČASTNIŤ A NAVŠTÍVIŤ SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM?

Hlavným zámerom podujatia je poskytnúť účastníkom zo Slovenska a Ukrajiny možnosť interaktívne prezentovať ich aktivity a vízie do budúcnosti. Zároveň je to priestor pre obe krajiny zviditeľniť sa  a v rámci ponuky ich špecifík v oblasti kultúry, ekonomiky, hospodárstva, vedeckej činnosti či investičného fóra, budovať cezhraničnú spoluprácu medzi oboma štátmi. Ukrajina je aj napriek susedstvu so Slovenskou Republikou často pre mnohých Slovákov  nepoznanou krajinou s neraz skreslenými informáciami. Napriek tomu, že Ukrajina bola a žiaľ stále je poznačená súperením susedných mocností o jej územie, svojím významom a strategickou polohou má čo ponúknuť tak v oblasti kultúry, ako aj v oblasti ekonomickej, hospodárskej a vedeckej spolupráci. Práve kvôli jej osobitým špecifikám, ale aj neraz ťažkému zápaseniu o svoju identitu, hrdosť a identitu, sa Združenie FEMAN v spolupráci s Mestom Košice, K13, Letiskom Košice a ďalšími partnermi podujalo zorganizovať v Košiciach 4.SUF2018 , ktoré so svojimi dvoma základnými cieľmi chce napomôcť zbližovaniu sa dvoch síce rozdielnych, ale tak blízkych krajín. Základnými cieľmi sú:

a)    kultúrna interakcia medzi účastníkmi Slovenska a Ukrajiny; spoznávanie, prezentácia a podpora rozvoja zachovania a aktívneho prežívania svojej kultúrnej identity.

b)    podpora cezhraničnej spolupráci miest a obcí, samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov na poli energetiky, exportu – importu tovarov, ekonomiky, hospodárstva, vedy, techniky a kybernetiky, IT technológií a pod.

c)    spolupráca v oblasti vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií a univerzít zo Slovenska a Ukrajiny, duálne vzdelávanie, vzdelávanie a prax, spolupráca univerzít a podnikateľských subjektov v praxi

d)   prezentácia organizačného zabezpečenia a programu podujatia - „Dní Slovenska v Novodnistrovsku (27-29.09.2018) a v Odese (16-18.11.2018; v príprave)“

 

Slovensko-Ukrajinské fórum / SUF2018 je ojedinelé podujatie svojho druhu na Slovensku, so sprievodným programom a aktívnou spoluprácou s partnermi, ktoré prezentuje možnosti spolupráce medzi dvomi štátmi a vytváranie partnerstiev. Tento v poradí 4.ročník sa koná na základe minuloročných odborných skúseností, ohlasov zo strán odbornej i laickej verejnosti, ktoré tento projekt podporili, s cieľom jeho rozvoja a pokračovania aj v budúcnosti.