Program SUF 30.04.2019

SUF 30.04.2019

 

30.04. o 09.00   „SUF2019 / 2.deň

Program konferencie

Miesto:                              Rektorát Technickej univerzity v Košiciach a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

09.00 – 10.00                    Privítanie hostí na pôde Technickej univerzity

Stanislav Kmeť               Rektor Technickej univerzity

Ervin Lumnitzer              Prorektor pre vzdelávanie

Michal Šoltés                   Dekan Ekonomickej fakulty TUKE

Donecká štátna univerzita ekonomiky a priemyslu Michala Turan- Baranovskoho, Docent, Krivý Roh  / Mariupoľ (UA)

Oksana Chernega           Rektor

Tetiana Kozuschova       Prorektor pre vzdelávanie

Natalia Ivanova                Docent

Donecký právnický inštitút, Krivý Roh / Mariupoľ

Viktor Besčastnij             Rektor

Ruslan Vradij                    Zástupca inštitútu

Eduard Buraš                   Splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

Natalia Bokuleva              Koordinátor projektu na Ukrajine

 

10.00 – 11.00 Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, aula

* Možnosti spolupráce univerzít v oblasti vzdelávania

a výmennej praxe študentov

* Program EU Erasmus +

* Program EU pre presídlené univerzity z Krymu

a Donbasu

11.00 – 12.30 Areál Technickej univerzity v Košiciach

  • Centrum technologických inovácií

  • Prototypové centrum TUKE

  • Univerzitná knižnica, www.lib.tuke.sk

  • Návšteva výstavy „Stavby storočia Českej a Slovenskej republiky“

  • Univerzitný vedecký park Technicom, www.uvptechnicom.sk

  • Záver

12.30 – 13.30 Obed / občerstvenie

13.30 – 14:00 Presun do centra mesta / Historická radnica mesta Košice

14:00 – 15:00 Prijatie účastníkov programu „Dni Ukrajiny 2019“ v priestoroch Historickej radnice mesta Košice

15:00 – 18:00 Voľný program v centre mesta Košice

  • Program v centre mesta je organizovaný pri príležitosti 650.výročia udelenia prvej erbovej listiny.

  • Deň Mesta Košice je tradičná séria kultúrnych a športových podujatí pripravovaná každoročne pri príležitosti udelenia prvej erbovej listiny. Vtedy sa písal 7. máj 1369. Pre Košice to bol historicky nezabudnuteľný dátum a s ním zároveň spojená udalosť, ktorá ukázala smer ďalšieho napredovania mesta. Kráľ Ľudovít Veľký ako prvý panovník v Európe v tento deň v Diósgyöri udelil mestu Košice erbovú listinu ako vôbec prvému mestu - právnickej osobe.

  • Novodobé oslavy Dňa Mesta Košice sú poďakovaním za túto skutočnosť a najmä za to, kde vďaka nej dnes Košice sú. V poradí XXV. Oslavy sa tradične budú konať od 30. apríla do 9. Mája 2019 na známych ale i „nových“ miestach po celom meste

  • Centrum mesta je počas osláv Dňa mesta Košice slávnostne vyzdobené vlajkami s erbom vo farbách mesta.