Zoznam účastníkov

Umelecký kolektív divadla modernej choreografie Harmónia

Súbor Harmonia

História založenia súboru sa začala rokom 1996, keď mladá odborníčka Natália Olexandrivna Bokuľeva zorganizovala pri Centre pre detskú a mládežnícku tvorbu Slnečnica Saksahanského okresu mesta Kryvý Roh tanečný krúžok. Počas týchto rokov krúžok sa rozrástol a stalo sa z neho Divadlo modernej choreografie, v názve ktorého sa odzrkadľuje životné motto, ktoré sa jeho účastníci pod vedením vedúcej snažia naplniť – Harmónia. Všetko sa začalo záľubou, potom sa zrodila vášnivá láska k tancu, ktorá sa onedlho zmenila на zmysel života. Obyčajné dievčatá a chlapci, ktorí predtým necvičili, s ľahkosťou sa naučili tanečnému umeniu. Kolektív je snaživý, jeho účastníci spolu prežívajú aj radosť, aj ťažkú cestu, cestu boja s únavou a bolesťou. Každý zo zverencov má svoj charakter a osobitné vnímanie. Vďaka výbornému vedeniu a individuálnemu  prístupu Natálie Bokuľevej ku každej osobnosti, obrusujú sa ostré hrany, všetci sú poslušní, chápu a počúvajú sa navzájom.

Kolektív sa odlišuje spomedzi ostatných choreografických súborov jedinečným filozofickým zameraním repertoáru, originálnymi dejovými predstaveniami, početnosťou a dych vyrážajúcimi dejstvami, ktoré okúzľujú všetkých divákov, bez výnimky. V každej svojej práci zverenci vytváraju harmonický a farebný obraz, ktorý zodpovedá vnútornému svetu kolektívu ako celku, ako aj každého účastníka osobitne. Práve tieto vlastnosti posúvajú kolektív na úplne novú úroveň tvorivej činnosti, keď súbor začína existovať ako samostatná organická bytosť v nekonečnom vesmíre hudby a tanca. Počas nácvikov Divadla modernej choreografie Harmónia je možné jasne vidieť, ako pocity, ktoré plynú z duše, sa s ľahkosťou menia na pohyby a hudba vytvára z týchto pohybov tanec.

Tvrdé nácviky, osobný záujem každého zverenca, rodičov a vedúceho o výchovno-vzdelávací proces a výsledky aktivít kolektívu, kreatívne myslenie a neustále tvorivé hľadanie zabezpečujú Vzorovému umeleckému kolektívu Divadla moderného tanca «Harmónia» početné víťazstvá na mestských a krajských súťažiach umeleckej tvorby, ktorý je víťazom Grand Prix, držiteľom Grand Prix Celoukrajinských choreografických festivalov-súťaží.

Divadlo tanca Junona

Ľudový umelecký kolektív z Ukrajiny bol založený 1. marca, 1991 pri Komunitnom okresnom Centre detí a mládeže mesta Záporožie.

Vysoká výkonová profesionalita, žiarivý herecký talent mladých umelcov,  umelecká dokonalosť každého tanca, farebná paleta kostýmov a bohatý hudobný doprovod  – to sú zložky úspechu divadla tanca Junona, ktoré prináša potešenie a radosť ľuďom už počas 25-ich rokov. Vedúcou kolektívu a jeho zakladateľkou je nositeľka titulu Jednotkár vzdelania Ukrajiny Banach Viktória Olexandrivna.

V kolektíve tanečníci pracujú v tvorivej a kamarátskej atmosfére. Pedagogickú zostavu školy-štúdia divadla tanca Junona tvorí 15 odborníkov, tanečníkov a nadšencov, zaľúbených do svojej práce.  Aj dnes sa tu vzdeláva 180 tanečníkov vo veku od 4 do 18 rokov. Mladí umelci divadla tanca sa učia choreografickému, divadelnému a speváckemu umeniu a vedia, čo znamenajú takéto vyčerpávajúce nácviky a preto od mladého veku začínajú chápať, že skutočný úspech v živote sa dá dosiahnuť len vďaka každodennej tvrdej práci. Ako nikto iný v ich mladom veku, tieto deti spoznali radosť tvorivého úspechu.

Kolektív sa zúčastňuje rôznych festivalov a súťaží. Len za posledné tri roky divadlo tanca dôstojne reprezentovalo mesto Záporožie na 28-ich festivaloch a súťažiach (10 – na medzinárodnej, 11 - celoukrajinskej і  7 – krajskej úrovní),  kde zverenci kolektívu dostali  81 ocenení, vrátane 8 Grand Prix а 44 prvých cien. A taktiež divadlo tanca sa podelilo o svoju tvorbu s divákmi na Slovensku, v Maďarsku, Česku, Bulharsku a Rusku.

Počas svojho pôsobenia kolektív zhromaždil vo svojom repertoári viac ako 150 choreografických (folklórnych, dejových, filozofických či žartovných)  predstavení, 16 dramatických a choreografických predstavení. Okrem toho, spomedzi tvorivých úspechov súboru môžeme uviesť ľudové programy kalendárno-zvykového cyklu, ktorý sa každoročne aktualizuje.

Divadlo tanca Junona je kamarátska rodina talentovaných detí, rodičov a pedagógov, ktorá s láskou a nadšením rozdáva svoju umeleckú profesionalitu a radosť vďačnému publiku.

Ľudový tanečný súbor SLNEČNÉ SVETLO mesto Charkiv

Ľudový tanečný súbor SLNEČNÉ SVETLO bol založený v júni, 2009, vedúcou PUŠKARIOVOU OLENOU ANATOLIVNOU.

Kolektív súboru, ktorý pozostáva z viac ako 100 detí školského veku, je veľmi  kamarátsky, dobroprajný a prácechtivý.

Neberúc do úvahy ich mladý vek, tento súbor má vo svojom repertoári tance rôznych národov sveta, ako napríklad: ruský, japonský, orientálny či cigánsky. Ale najviac pozornosti súbor venuje tancom rôznych regiónov rodnej Ukrajiny, aby sa šírila jej kultúra a aby sa v deťoch vychovávala láska ku svojej vlasti.

Počas tohto krátkeho obdobia súbor sa zúčastnil krajských a mestských podujatí v Charkove: hlavných silvestrovských výstav v meste, otvorenia fan-zóny v rámci EURO 2012,  otvorenia pamätníka nezávislosti Ukrajiny, ktorého sa zúčastnil Prezident Ukrajiny a taktiež početných festivalov a súťaží, kde úspešne vystupuje a obsadzuje popredné priečky, získava diplomy a ocenenia.

Tanečný súbor Slnečné svetlo sa aktívne zúčastňuje aj medzinárodných festivalov-súťaží, ktorých mottom je "Spoznaj Ukrajinu", v rámci ktorých môžeme spomenúť:

  • medzinárodný festival-súťaž detskej a mládežníckej tvorby Ukrajina, Krym, Hurzuf - „Tance v Arteke”;
  • súťaž „Magická Jalta”;
  • druhý medzinárodný umelecký festival-súťaž "Kvet na kameni 2011",  Kamianec - Podiľskyj, Chmeľnycka oblasť, Ukrajina;
  • festival-súťaž Zlatý bocian, mesto Mykolajiv;
  • festival-súťaž Vizavi, mesto Sumy;
  • medzinárodná tanečná súťaž FAIRYDANCE („FEJERIJA TANCA“) a Medzinárodný festival-súťaž umení Jesenná rapsódia, mesto Kyjev.
  • medzinárodná súťaž-festival Zlatý Olympus Karpát, Vianočné stretnutia v Predkarpatsku.

Tiež sme sa viackrát zúčastňovali medzinárodného detského festivalu „Slnko, radosť, krása” v Nesebare, Bulharsko a vždy si domov doniesli víťazstva, nové kontakty a nezabudnuteľné zážitky.

Folklórny súbor Karpaťanin-senior

Súbor Karpaťanin senior

Začiatky Folklórneho súboru Karpaťanin, ktorý už viac ako 55 rokov pracuje pod záštitou Ústrednej rady Zväzu Rusínov-Ukrajincov v Slovenskej republike / predtým Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich - KZUP/ sa datuje do roku 1959, keď vznikla ľudová kapela bratov Humeníkovcov. V tom čase na prešovských stredných a vysokých školách študovalo v ukrajinských triedach veľa žiakov. Preto vyvstala potreba organizovať pre týchto mladých ľudí kultúrny život. V rokoch 1960-61 k spomínanej kapele vtedajší metodik KZUP-u Juraj Procházka pričlenil tanečnú skupinu, ktorú viedol ako choreograf. Postupom času vznikla aj spevácka zložku, ktorú viedol Štefan Mikita. Takto vznikol súbor, ktorý dostal názov KARPAŤANIN.

Folklórny súbor Karpaťanin-senior v súčasnej dobe tvorí 34 aktívnych členov. Má tanečnú zložku a spevácku zložku. Tanečnú zložku vedie Marek Svítok a spevácku zložku  Magdaléna Svatová.   So svojim programom sa zúčastňuje každoročne na rôznych folklórnych slávnostiach  ako sú Slávnosti Rusínov–Ukrajincov Slovenska vo Svidníku, Festival folklóru Rusínov-Ukrajincov Slovenska v  Kamienke, Fašiangové slávnosti v Prešove, na rôznych regionálnych kultúrnych podujatiach organizovaných miestnou samosprávou a pod. Súbor vystupuje aj v zahraničí, najmä na Ukrajine,  v  Poľsku a inde.

V súčasnosti vedúcim súboru je  Štefan Karbač  a umeleckým vedúcim  Marek Svitok. Ďalšími členmi vedenia súboru sú: Milan Kancír, Dana Květoňová a František Gaľa. Korepetítorom je  Igor Kreta.

Svoj repertoár súbor prispôsobuje požiadavkám organizátorov. Piesne, tance, zvyky, humorné slovo a ľudové rozprávanie, vie potešiť aj svadobných hostí /napr. čepčenie nevesty/, ale aj oslávencov pri okrúhlych  jubileách.