Program 29.09.2022

29.09.     Pracovné rokovanie v skupinách v meste Užhorod