Zoznam účastníkov

Umelecká charakteristika

Národný súboru moderného tanca „Džereľce“

Palác umení žiakov mesta – Mykolaeva / Mykolajevská oblasť Ukrajiny

Tanečný súbor  „Džereľce“ – jedinečný umelecký tvorivý súbor, ktorý bol založený v roku 1990. Vedúcim súboru je skúsený pedagóg a nadaný choreograf  - Makarova Hanna Juchymivna.

V súčasnosti pôsobí v súbore „Džereľce“  viac ako 170 deti vo veku 4 – 18 rokov, ktoré sa oboznamujú s tancami a výučbou choreografického umenia, učia sa vytvárať tanečne obrazy a nové zaujímavé choreografie z tanečnej produkcie a zlepšujú  svoje schopnosti v oblasti moderného tanca, tanečného umenia a modernej choreografie.

Pre svoju činnosť a interpretáciu tanečného umenia a profesionálnej dokonalosti, tanečný súbor „Džereľce“ v roku 1998 bol ocenený  čestným  titulom „Vzorový mládežnícky umelecký kolektív“, ktorého ocenenie úspešné potvrdil v rokoch 2003 a 2005. V roku 2010 kolektívu bola pridelená nová akreditácia - „Ľudový umelecký súbor“, ktorú úspešné potvrdil v roku 2015.

Pre svoju odbornosť a vysokú profesionálnu kvalitu programu a úroveň spracovania choreografií tancov je súbor opakovaným víťazom krajských, regionálnych, celo ukrajinských a medzinárodných súťaží. Súbor „ Džereľce“ sa od roku 2010 do roku 2015 v zúčastnil na rôznych tanečných súťažiach a festivaloch v mestách na Ukrajine i v zahraničí:

Charkov, Kyjev, Odesa,  Burgas (Bulharsko) na ktorých získal umelecké ocenenia za interpretáciu a kvalitu programu.

Umelecká charakteristika

Tanečný súbor ľudového divadla „GRANI“

Palác umení strojárov mena A.M. Makarova – Dnepropetrovsk / Dnepropetrovská oblasť

 

Tanečný súbor ľudového divadla „GRANI“ bol založený svojím súčasným umeleckým riaditeľom -  Irynou Maslenekovoj  v roku 1997.

Už od svojho vzniku sa súbor realizoval, tvoril a uberal  hlavne smere umeleckého prevedenia koncertných programov a tanečných choreografií, ako napr.: klasický tanec a moderna choreografia. 

Tanečný súbor používa pri svojej tvorbe a práci komplexný postupný systém metód tanca, začína základmi klasického tanca, neskôr prechádza na moderný tanec a jazz, na konci – contemporary dance. Taktiež jednou z aktivít tanečného súboru je prevedenie a tvorba choreografií  smerom k tanečnému divadlu.

Členovia tanečného súboru vystupujú na rôznych mestských podujatiach a koncertoch. V priebehu roka sa tanečný súbor pravidelne zúčastňuje veľkého počtu festivalov a súťažných prehliadok choreografií v Ukrajine i v zahraničí. Naposledy vystupoval na festivale medzinárodnom festivale tanca v Poľsku.

V apríli v roku 2002 vedúcou a choreografkou tanečného súboru - Irynou Maslenykovou,  s podporou tanečného súboru a tímu tanečného divadla iniciovali a založili v meste Dnepropetrovsk celo ukrajinsky festival moderného a ľudového choreografického umenia „Bilyi Leleka“, ktorý sa koná pravidelne každoročne v mesiaci apríl.

V rámci festivalu sa konajú a organizujú tanečné dielne a tanečné worhshopy pod vedením choreografov a umeleckých vedúcich s učiteľmi teoretického choreografického umenia, taktiež aj praktičke ukážky tancov a kolektívov z celej Ukrajiny.      

 

Andranik Aleksanian

sa narodil 6.maja 1998 v mieste Chmelnytsky v arménskej rodine a hudbou sa zaoberá od svojich 5 rokov.

V roku 2006 mu bolo udelené 1.miesto a zlatá medaila na Medzinárodnom televíznom súťaže „Južny expres“ (Yalta). V tom istom roku vyhral celo ukrajinsky súťaž „Pisnia na Buhom“ (Chmelnytsky) a vystupoval na medzinárodnom festivale „Vespremskie ihry“ v meste Vesprem, Maďarsko.

 V roku 2008 získal „Grand PRI“ medzinárodného festivalu scénického umenia „Hviezdny Krym“, vyhral televíznu súťaž „Krok do zirok“ a každoročne sa zúčastňuje festivalov a speváckych súťaží.

Je študentom Zarembevskej hudbovej školy. Získal medzinárodné označenie „Filantrop“ (Moskva), cenu Prezidenta Ukrajiny „Hviezda Ukrajiny“.

Teraz je študentom Charkovskeho chlapšenského učilišťa na fakulte „Scénického hudobného umenie“. 

Charakteristika ľudového amatérskeho speváckeho zboru „KALINA“, mesto Novodnistrovsk, Černivecká oblasť/Ukrajina

Vedúci zboru: Kambul Antonina Andrejevna

Vznik zboru: 17. marca 1987

Činnosť: 30 rokov

Zbor existuje a funguje pri Novodnistrovskom Dome ľudového umenia a voľného času "Mládež" ktorého zriaďovateľom je Novodnistrovská Mestská Rada. V roku 1989 bol zboru udelený titul „Ľudový“ . Zbor pracoval 20 rokov pod vedením zaslúžilého pracovníka kultúry Gončara Ivana Ivanoviča, ktorý bol zakladateľom zboru. Po piatich rokoch prestávky v činnosti, zbor v novembri 2012 obnovil svoju činnosť. V súčasnosti ľudový amatérsky spevácky zbor „Kalina“ pracuje pod vedením pani Antoniny A. Kambur, učiteľom a pedagógom hudobnej školy s viac, ako 40 ročnou praxou. V aktuálnej zostave a zložení zbor pracuje 4 roky.

V repertoári zboru sa nachádza viac ako 50 programových čísel. Zbor tvorí mužská a ženská spevácka časť, samostatne vystupujú aj jednotlivci a podľa potreby rôzne hudobné variácie, prezentujúce piesne aj z oblasti Bukowiny a bývalej Bessarábie.  Každoročne sa zbor zúčastňuje na kultúrnych podujatiach organizovaných v meste a oblasti.

Zbor je laureátom viacerých oblastných ocenení, taktiež laureát Medzinárodného folklórneho festivalu „Bukovinské stretnutia“ v meste Černivci v 2015 roku, laureát „Gran-Prix“ celo ukrajinského hudobného festivalu umení z roku 2014 v meste Husiatin Ternopoľskej oblasti, ako aj účastník oblastného etnografického festivalu „Od Vianoc do Jordánska“ a etnofestivalu „Dniester-Fest“ organizovanom v meste Novodnistrovsk.

Zbor sa teší popularite medzi obyvateľmi mesta a oblasti, zohráva významnú úlohu pri propagácií, ale v prvom rade udržiavaní ľudových a národných piesní a tradícií, propaguje miestny folklór a kultúru, ako aj diela súčasných autorov. Za svoju činnosť bol ocenený viacerými uznaniami a diplomami. O umeleckú úroveň a kvalitu programu sa stará zbormajster, učiteľ, amatérsky skladateľ – Rozhko Michael Vasiljovič.