Organizačné pokyny

Miesto konania: Kasárne Kulturpark, Kukučínová 2, Košice www.dniukrajiny.sk, www.k13.sk

 

Termín konania: 29.apríla 2019

 

Prihlášky: Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 25.apríla 2019 e-mailom na adresu: feman@stonline.sk

Poznámka: Počet účastníkov konferencie je obmedzený. Po prijatí prihlášky zasielame spätné potvrdenie účasti

 

Kontakt na organizátora:

Združenie FEMAN, Zvonárska 23, 040 01 Košice

Tel.: +421 / 55 / 625 0142 ; +421 / 905 539 926

E-mail:  feman@stonline.sk  ; web: www.feman.sk

IČO: 319 616 81 DIČ: 202 155 83 74

Organizátor nie je platcom DPH


 

Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na zabezpečenie konferencie (organizačné a technické zabezpečenie konferencie, občerstvenie, tlmočenie (SK-UA) spoločenský a odborný program)

Účastnícky poplatok na konferenciu:

1 účastník: 25,00 EUR/osoba

2 účastníci a viac z jednej organizácie: 20,00 EUR/osoba

Prenájom prezentačného miesta (stôl, 2 stoličky, elektrické pripojenie) – 40,00 EUR/deň

(* organizátor nie je platcom DPH)

Poznámka: Účasť na konferencii je podmienená uhradením účastníckeho poplatku! V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Možnosť vyslať náhradníka.

Ubytovanie: Každý účastník konferencie si ubytovanie zabezpečuje a platí individuálne

 

Spôsob úhrady: Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet organizátora prevodným príkazom najneskôr do - 25. apríla 2019

  • Úhrada poplatku je možná aj na miest, avšak len po dohode s organizátorom podujatia

 

Bankové spojenie: Uni Credit Bank

IBAN: SK87 1111 0000 0010 3733 1000

BIC: UNCRSKBX       VS: 2904        KS: 0308

Účel platby:

* uveďte názov organizácie, ktorá poplatok posiela