Základné informácie

Prijatie zástupcov tanečných a estrádnych súborov, primátorov miest a zástupcov presídlených univerzít z Donecka, ako aj organizátorov podujatia primátorom mesta Košice - Jaroslavom Polačekom, za prítomnosti námestníka primátora mesta  - Marcela Gibódu v priestoroch Historickej radnice mesta Košice, dňa 30.04.2019

Prijatie Dni Ukrajiny 2019

 

Vážení a milí priatelia.

Združenie FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť) sa vo svojej činnosti špecializuje predovšetkým na rozvoj a podporu kultúry, cezhraničnú ekonomickú a hospodársku spoluprácu, sociálnu pomoc a budovanie medzinárodných kultúrnych kontaktov v Európe s implementáciou na území východného Slovenska. Združenie FEMAN v roku 2019 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich  kľúčových projektov v poradí 5. ročník „Dní UKRAJINY 2019 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný projekt zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Z hľadiska "bezpečnosti" o to zvlášť, že Slovenská republika od 01.01.2019 predsedá medzinárodnej organizácií "OBSE" ( Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe )pričom jednou z jej priorít počas ročného predsedníctva je aj riešenie vojnového konfliktu na Ukrajine.

Ukrajina je svojou rozlohou po Rusku druhým najväčším štátom Európy. Vzhľadom k svojej strategickej polohe na pobreží Čierneho mora predstavuje dôležitú vstupnú bránu do oblasti Kaukazu. História Ukrajiny je poznamenaná súperením susedných mocností a územie Ukrajiny bolo po väčšinu času pod nadvládou Ruska, Poľska, a ďalších štátov. Stretávania týchto rozdielnych kultúrnych vplyvov má za následok, že západ krajiny je viac naklonený spolupráci so západnými partnermi, zatiaľ čo rusky hovoriaci Ukrajinci na východe inklinujú skôr k spolupráci s Ruskom. Pre Európsku úniu, ako aj pre Slovensko, z hľadiska Schengenskej hranice predstavuje Ukrajina kľúčového partnera. Slovensko zase ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade mám mesto Košice, ktoré je prakticky vďaka svoje strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie.

S cieľom prezentovať ukrajinskú kultúru, priniesť aktuálne informácie o súčasnej situácii na juhovýchodnej časti Ukrajiny, kde sú prevládajú nepokoje, informácie pre mladých ľudí, žiakov a študentov, ukrajinskú kuchyňu a informácie o partnerskom meste Užhorod,  ako aj kultúru Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR, ich kultúrne zvyky a tradície, s víziou pokračovania v tejto aktivite aj v budúcnosti, Združenie FEMAN v spolupráci s Mestom Košice, K13 - Košické kultúrne centrá, Veľvyslanectvom SR v Kyjeve, Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Veľvyslanectvom Ukrajiny v Bratislave, Letiskom Košice, Zväzom Rusínov – Ukrajincov SR a partnermi na slovenskej i na ukrajinskej strane  podujalo zorganizovať v Košiciach v poradí 5.ročník tohto podujatia, ktoré je jediným svojho druhu, charakterom, koncepciou programu a účastníkmi podujatia na Slovensku.

Vzhľadom na neexistenciu Slovenského inštitútu na Ukrajine, ako v jedinej zo susedných krajín Slovenskej republiky je veľmi dôležité iniciovať kultúrne výmeny, resp. kultúrne podujatia akéhokoľvek druhu. Zvlášť dôležité, významné a potrebné je tieto aktivity realizovať v súčasnej dobe, kedy vieme, aká vážna je aktuálne situácia na Ukrajine, ako sa mení z dňa na deň politická situácia hlavne na juhovýchodnej Ukrajine, kde vojnou postihnuté obyvateľstvo prežíva veľmi ťažké obdobie. Súčasná situácia na Ukrajine samozrejme vplýva aj na kultúrny život na Ukrajine, zvlášť na deti a mládež. Preto sme veľmi radi, že sa nám do programu „DNI UKRAJINY 2019“ v Košiciach podarilo zabezpečiť skupiny účastníkov, výstavu, tanečné súbory, a zástupcov médií z rozličných miest Ukrajiny, ale aj z miest, kde prebieha vojnový konflikt (Donecká oblasť). Účastníkmi programu v Košiciach sú väčšinou ukrajinskí žiaci, študenti a dobrovoľníci z centier voľného času.

„5. DNI UKRAJINY 2019“ prinášajú na východ Slovenska a do Košíc časť kultúrneho bohatstva ukrajinského národa. Prečo Košice? Sú predurčené svojou bohatou históriou, kultúrnym dianím, polohou  a zázemím byť hostiteľom takéhoto podujatia, ktorý nás zjemňuje, všestranne estetizuje, kultúrne obohacuje a umocňuje v nás všetkých pocit ľudskej spolupatričnosti vo vzťahu k nášmu východnému susedovi – Ukrajine.

Mesto Košice, ktoré má prívlastok mesta tolerancie, mieru a spolunažívania rôznych kultúr, má pre takýto druh podujatia všestranné umelecké zázemie, ale i morálne právo. Vo vzájomnej zhode a veľkorysej tolerantnosti tu spolunažíva národ a mnohé národnosti. Dôkazom toho je celý rad podujatí, ktoré sa počas jesenného obdobia v meste každoročne organizujú, zvlášť po roku 2013, kedy mesto Košice bolo nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, v roku 2016 Európskym mestom športu, v roku 2018 je mestom s titulom UNESCO Creative City of Art a v tomto roku je Európskym mestom dobrovoľníctva, ako  aj mestom letnej mládežníckej olympiády v roku 2021. Umenie a kultúra dokážu človeka duševne obohatiť a na chvíľu ho vo víre hudby, tanca a spevu preniesť do krajín blízkych, ale aj veľmi vzdialených. Kultúrny človek je veľmi bohatý a jeho bohatstvo je aj bohatstvom národa ku ktorému sa hlási.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým partnerom a spoluorganizátorom podujatia, ktorí nezištne podporujú jeho program a finančne prispievajú na jeho organizáciu. Veľká vďaka patrí mestu Košice, ktoré vytvorilo podmienky, zázemie a priestor pre organizáciu podujatia, ako aj K13 / Košické kultúrne centrá, v priestoroch ktorých sa jednotlivé programy a výstavy budú realizovať.

V tomto roku sme do programu „5.Dni UKRAJINY 2019“ zaradili aj sprievodné podujatia –  výstavu fotografa Vadika Zibrova, pod názvom  "Obrátená strana fotografie". Súčasťou jeho pobytu v Košiciach sú aj   edukačné workshopy a vzdelávacie aktivity pre študentov  v Košiciach. V rámci podujatia sa realizuje aj program zameraný na ekonomicko – hospodársku spoluprácu s Ukrajinou a spoluprácu miest a obcí pod názvom :

„SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM  / SUF 2019“

so zameraním na:

1.panel:            

Bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné systémy na vonkajšej hranici Schengenu“

 2.panel:               „Ekonomická bezpečnosť a aktuálne situácia na Ukrajine

 3.panel:               „Smart Cities – ako nevyhnutná možnosť rozvoja samospráv“     

 

DSC_0117_a_buras_1.jpg

Ing. Eduard Buraš

Riaditeľ Združenia FEMAN

Splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj

cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou