Program 23.apríla / samosprávy

Modernizácia samospráv a cezhraničný potenciál”

Miesto: Košice, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa, pondelok  23.04. 2018

 

08:00 - 09:30 Registrácia
09:30 - 10:00

Otvorenie

 • Eduard Buraš, splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou
 • Martin Petruško, námestník primátora mesta poverený plnením úloh primátora mesta Košice
 • Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
 • Bohdan Andrii, primátor mesta Užhorod
 • Yurii Mushka,, Mimoriadny s Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v SR
 • Miroslav Mojžita, Generálny konzulát SR v Užhorode
10:00 – 11:20

Medzinárodná spolupráca, alternatívne formy komunálneho rozvoja po roku 2020, cezhraničný potenciál na Slovensko – Ukrajinskej hranici

 • Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
 • Bohdan Andrii, primátor mesta Užhorod, predseda Združenia miest Zakarpatska
 • Yurii Mushka,, Mimoriadny s Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v SR
 • Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska, expert na samosprávu

11:20 -

12:00

Prestávka / Coffe Breik

12:00 – 13:20

Pohľad na perspektívy cezhraničnej spolupráce, prilákanie medzinárodnej technickej pomoci pri ochrane Slovensko – Ukrajinskej hranice a legislatívne zmeny v exporte – importe tovaru

 • Boleslav Lešo, Okresný úrad Sobrance, prednosta úradu
 • Roman Marcenjuk, zástupca Čopského pohraničného oddelenia, vedúci oddelenia pohraničnej služby, Čop / UA
 • Viktor Mihalčík, Colný úrad Michalovce, riaditeľ
 • Zajarnjuk Andrij,  zástupca Čopského pohraničného oddelenia, vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce, Čop / UA
13:20 – 14:30 Obed
14:30 – 16:00

Význam cezhraničnej spolupráce miestnych samospráv, moderné technológie, mobilné aplikácie a vytváranie partnerstiev v cestovnom ruchu, reformy v samospráve na Ukrajine

 • Eduard Buraš, splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou
 • Anatolij Boldašev, primátor mesta Novodnestrovsk / UA
 • Sergej Nasalik, primátor mesta Rohatyn / UA
 • Norbert Végh, spoločnosť ORON, Levoča
 • Miroslaw Wiendrichovsky, primátor mesta Biecz / PL
 • Romana Žatecká, starostka mesta Česká Lípa / CZ
 • Radim Holiš, starosta mesta Rožnov pod Radhoštěm / CZ
 • Sergej Tatusiak, Euroregión „DNIESTER“ , predseda / UA
16:00 – 16:30 Diskusia

16:30 

 "VÍNNA DEGUSTÁCIA VYBRANÝCH AKOSTNÝCH VÍN" 

a prezentácia spoločnosti :

Plodoovoč-Contexo s.r.o, Michalovce

 

18:00 Záver