Cestovný ruch

Predbežný program:

„SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ DNI CESTOVNÉHO RUCHU“

(odborná konferencia – pracovný workshop)

Záštitu nad podujatím  prevzala námestníčka  primátora mesta Košice Renáta Lenártová

Dátum: 20. / 22.04.2017

Miesto: Kasárne /Kulturpark, budova Alfa,  Kukučínova 2, Košice

Organizátor: NAUTILUS DJ s.r.o., Združenie FEMAN ;  OLANSA Travel s.r.o.,

Partneri: Letisko Košice ;  ČSA - České aerolínie; Košice – Turizmus; KOCR Košický Kraj; Hotel KILIKIA/Užhorod, UA; IRIS Hotel/Kyjev,UA

20. apríla  2017, štvrtok

Miesto: Kasárne /Kulturpark, budova Alfa,  Kukučínova 2, Košice

13.00-14.00 - príchod hostí a účastníkov , registrácia, príprava prezentačných stánkov

14.00-14.15 - Otvorenie

  • Renáta Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice
  • GR sekcie cestovného ruchu MDVRV SR
  • organizátori

14.15-14.35 - „Destinácia Košice – vstupná brána pre turistov z Ukrajiny“
Miloš Klíma, Košice-Turizmus

14.35-14.55 - „Východné Slovensko – atrakcie a zujímavosti“
Oldrich Tymur,  OLANSA Travel s.r.o.,

14.55-15.15 - „Mesto Užhorod a SAKURAfest 2017“
Olexander Kovaľ, OZ Panonia, TOURINFORM Zakarpatia /Užhorod, Ukrajina

15.15-15.35 - „Nové trendy a formy vzdelávania v oblasti cestovného ruchu“
Habčak Natalia , Štátna univerzita v Užhorode / Fakulta turizmu a medzinárodných vzťahov, Užhorod, Ukrajina

15.35-16.00 - P R E S T Á V K A / občerstvenie

16.00-16.20 - „Terra Incognita - zážitky, ktoré inšpirujú“
Lenka Vargová Jurková, KOCR Košický kraj

16.20-16.40 - „Užhorod – miesto pre turistov“
Šandor Fehir, Štátna univerzita v Užhorode / Fakulta turizmu a medzinárodných vzťahov, Užhorod, Ukrajina

16.40-17.00 - „Bardejovské kúpele, a.s.,”
Ing. Mirka Balonová, oddelenie marketingu

17.00-17.20 - „SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince , š.p.“
Mgr. Liudmyla Chopiak, oddelenie marketingu

17.20-17.40 - „Prezentácia a ponuka aktuálnych produktov CR zo Slovenska a z Ukrajiny“ 
Peter Lupták, Ski Travel, Štrbské Pleso +TPG, Kyjev
Igor Staník, E-Travel: Destinačný management na Slovensku Prezentácia slovenských kúpeľov

17.40-18.00 - „Moderné produkty v cestovnom ruchu / 3D- aktuality, novinky“
Norbert Végh, ORON Levoča

18.00-18.15 - „Letisko Košice – aktuality, novinky“
Tomáš Jančuš, Letisko Košice

18.15-18.30 - „ČSA  - České aerolínie – aktuality, novinky“
Dalibor Málek, České aerolínie

18.30-19.00 - večera / občerstvenie pre účastníkov;

19.30-20.00 - kultúrny program „Súbor KALINA , Novodnestrovsk/Ukrajina“
3.výročie leteckej linky Košice-Kyjev-Košice

20.00-22.00 - Cocteil /spoločenská časť
Sprievodné podujatie: „Svet v ukrajinsko – slovenských farbách“
Výstava Múzea ukrajinskej kulltúry vo Svidníku

21. apríla  2017, piatok

09:00-10:00 Košice – Európske mesto športu 2016 (výsledky a podpora CR)“ „Košice – Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021“
Ivan Šulek, referát športu a mládeže - Mesto Košice

10:00-10:00 Košice – Európske mesto športu 2016 (výsledky a podpora CR)“

12.00-13.00 - O b e d

13.00-18.00 - „Mesto Košice, Vínna turistika a TOP atrakcie Východného Slovenska“
Exkurzia

18.00-19.00 - V e č e r a

19.00-20.00 - kultúrny program „Súbor KALINA , Novodnestrovsk/Ukrajina“

 

22. apríla  2017, sobota

10.00-15.00 - „Deň KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU SLOVENSKO“ - „KULINÁRIA - Boršč  a Holubky“ – receptúry, degustácia, ochutnávka

 

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Názov projektu: Informácie pre občanov a spoluprácu www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org