Základné informácie

Vážení a milí priatelia.

Ukrajina je svojou rozlohou po Rusku druhým najväčším štátom Európy. Vzhľadom k svojej strategickej polohe na pobreží Čierneho mora predstavuje dôležitú vstupnú bránu do oblasti Kaukazu. História Ukrajiny je poznamenaná súperením susedných mocností a územie Ukrajiny bolo po väčšinu času pod nadvládou Ruska, Poľska, a ďalších štátov.

Stretávania týchto rozdielnych kultúrnych vplyvov má za následok, že západ krajiny je viac naklonený spolupráci so západnými partnermi, zatiaľ čo rusky hovoriaci Ukrajinci na východe inklinujú skôr k spolupráci s Ruskom. Pre Európsku úniu, ako aj pre Slovensko, z hľadiska Schengenskej hranice predstavuje Ukrajina kľúčového partnera. Slovensko zase ponúka svojou polohou vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade mám mesto Košice, ktoré je prakticky vďaka svojej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie.

S cieľom prezentovať ukrajinskú kultúru, ako aj kultúru Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR, ich kultúrne zvyky a tradície, s víziou pokračovania v tejto aktivite aj v budúcnosti, Združenie FEMAN v spolupráci s Mestom Košice, K13 - Košické kultúrne centrá, Zväzom Rusínov – Ukrajincov SR a partnermi na slovenskej i na ukrajinskej strane podujalo zorganizovať v Košiciach  3.ročník tohto podujatia.

DNI UKRAJINY 2017 v Košiciach.

Vzhľadom na neexistenciu Slovenského inštitútu na Ukrajine, ako v jedinej zo susedných krajín Slovenskej republiky je veľmi dôležité iniciovať kultúrne výmeny, resp. kultúrne podujatia akéhokoľvek druhu. Zvlášť dôležité, významné a potrebné je tieto aktivity realizovať v súčasnej dobe, kedy vieme, aká vážna je aktuálne situácia na Ukrajine, ako sa mení z dňa na deň politická situácia hlavne na juhovýchodnej Ukrajine, kde vojnou postihnuté obyvateľstvo prežíva veľmi ťažké obdobie. Pokiaľ sa v súčasnosti realizujú nejaké kultúrne výmeny tieto sa dejú na báze vzájomných kontaktov jednotlivých kultúrnych zariadení, resp. pozvaní jednotlivcov alebo kultúrnych organizácií. Súčasná situácia na Ukrajine samozrejme vplýva aj na kultúrny život na Ukrajine, zvlášť na deti a mládež.

Preto sme veľmi radi, že sa nám do programu „DNI UKRAJINY 2017“ v Košiciach" podarilo zabezpečiť zástupcov kultúrnych inštitúcií, výstavy, tanečné súbory moderného i ľudového tanca, výstavu dizajnérov, prezentáciu SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku,  zástupcov médií  a hostí z rozličných miest Ukrajiny (Mikolajev, Odesa, Dnepropetrovsk, Charkov, Krivý Roh, Kyjev, Novodnestrovsk, Užhorod, Biela Cerkev, Ľvov....), ktoré svojím programom dokážu osloviť viacero cieľových skupín, vedia ponúknuť tanec, hudbu, umenia, kreatívnu tvorbu a remeslá. Účastníkmi programu v Košiciach sú väčšinou ukrajinskí žiaci, študenti a dobrovoľníci z centier voľného času.

„DNI UKRAJINY 2017“ prinášajú na východ Slovenska a do Košíc časť kultúrneho bohatstva ukrajinského národa. Mesto Košice je predurčené svojou bohatou históriou, kultúrnym dianím, polohou  a zázemím byť hostiteľom takéhoto podujatia, ktorý nás zjemňuje, všestranne estetizuje, kultúrne obohacuje a umocňuje v nás všetkých pocit ľudskej spolupatričnosti vo vzťahu k nášmu východnému susedovi - Ukrajine.

Mesto Košice, ktoré má prívlastok mesta tolerancie, mieru a spolunažívania rôznych kultúr, má pre takýto druh podujatia všestranné umelecké zázemie, ale i morálne právo. Vo vzájomnej zhode a veľkorysej tolerantnosti tu spolunažíva národ a mnohé národnosti. Dôkazom toho je celý rad podujatí, ktoré sa počas jesenného obdobia v meste každoročne organizujú, zvlášť po roku 2013, kedy mesto Košice bolo nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 a v roku 2016 bolo úspešným Európskym mestom športu. Umenie a kultúra dokážu človeka duševne obohatiť a na chvíľu ho vo víre hudby, tanca a spevu preniesť do krajín blízkych, ale aj veľmi vzdialených. Kultúrny človek je veľmi bohatý a jeho bohatstvo je aj bohatstvom národa ku ktorému sa hlási.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým partnerom a spoluorganizátorom festivalu, ktorí nezištne podporujú jeho program a finančne prispievajú na jeho organizáciu. Veľká vďaka patrí mestu Košice, ktoré vytvorilo podmienky, zázemie a priestor pre organizáciu podujatia, ako aj K13 / Košické kultúrne centrá, v priestoroch ktorých sa jednotlivé programy a výstavy budú realizovať.

V tomto roku sme do programu „Dni UKRAJINY 2017“ zaradili nové programy ako napr. Slovensko - Ukrajinské dni turizmu, športu a gastronómie, Informačný deň o vzdelávaní pre ukrajinských študentov na UPJŠ v Košiciach, zaujímavé výstavy, tvorivé dielne, výchovné koncerty, master-klassy, workshopy ale aj podujatia, zamerané na spoluprácu miest a samospráv a ekonomicko - hospodársku spoluprácu s Ukrajinou, pod názvom:

SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM  / SUF 2017

ktorého témou sú : panelové diskusie zamerané na energetiku, energetickú efektívnosť, zatepľovanie budov, energeticky nahraditeľné zdroje, zelené a solárne energie, programy na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, programy spolupráce EU a Ukrajiny, politickú diskusiu k aktuálnemu dianiu na Ukrajine, vytváraniu partnerstiev miest a samosprávnych orgánov, B2B rokovania, exkurzie a pod...

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

 

Ing. Eduard Buraš

Riaditeľ Združenia FEMAN