Základné informácie

Vážení priatelia,

žiaľ situácia s opatreniami súvisiacimi so šírením pandémie covid-19 zasahujú aj do organizácie kultúrnych podujatí, naše podujatie nevynímajúc. Preto sme sa nútení pristupovať k niektorým zmenám v programe, ako aj k odrieknutiu účasti na podujatí ukrajinským partnerom, jednak z dôvodu opatrení stanovených UVZ (14 dňová povinná karanténa pre Ukrajincov pri vstupe na územie Slovenskej republiky), predĺženie karantény na Ukrajiny, nárast počtu infikovaných osôb na Ukrajine a zákaz vstupu na jej územie.

Preto "Dni Ukrajiny 2020" v Košiciach chystáme, avšak v obmedzenom režime, bez hostí z Ukrajiny s ktorými budeme v on-line kontakte, avšak s Ukrajincami, ktorí žijú, pôsobia a podnikajú na Slovensku, nie sú v karanténe a majú záujem o účasť na podujatí.

--------------------------------------------------------------------------------

ČO SÚ „DNI UKRAJINY“ ?

 Združenie FEMAN v kalendárnom roku 2020 oslavuje - 20.výročie od svojho založenia. Od svojho vzniku sa venuje predovšetkým rozvoju a podpore kultúry, cezhraničnej  spolupráci, sociálnej pomoci znevýhodneným skupinám, deťom a mládeži, medzinárodným aktivitám a budovaniu nových kontaktov. V roku 2020 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich  kľúčových projektov v poradí 6. ročník „Dní UKRAJINY 2020 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný medzinárodný,  cezhraničný projekt na Slovensku, zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Pre Slovensko, ako aj pre Európsku úniu predstavuje Ukrajina kľúčového partnera. Slovensko  ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade mám mesto Košice, ktoré je vďaka svojej strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie.

Súčasťou 6.ročníka tohto podujatia, je popri prezentácií tradičnej slovenskej kultúry, kultúry Zväzu Rusínov- Ukrajincov na Slovensku a ukrajinskej tradičnej ukrajinskej kultúry aj niekoľko noviniek:

  • Výstava v spolupráci s SNM-MUK vo Svidníku pri príležitosti 140.výročia narodenia ukrajinského maliara a pedagóga -   „Ivana KULECA“
  • Odborný seminár venovaný spolupráci médií
  • „Medzinárodné ekumenické stretnutie – Košice/Užhorod/Mukačevo“
  • "Veteránska MÍĽA" / športové podujatie zamerané na podporu mieru a ukončenia vojny na Ukrajine, myšlienkou ktorého je poukázať na cenu mieru a slobody, ktoré žiaľ nie sú všade vo svete samozrejmosťou. (míľa je - 1,609 m)
  • Dni Slovensko - Ukrajinského cestovného ruchu - ako ďalej po koronavírusu?
  • Gastronómia ukrajinskej kuchyne
  • Novinka: "Cestovateľské kino  - UKRAJINA / krajina známa i neznáma"
  • .........................

Neoddeliteľnou súčasťou „Dni UKRAJINY v Košiciach“ je aj tradičné „SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF2020“ zamerané na spoluprácu podnikateľských subjektov a samosprávnych orgánov, rozvoj cestovného ruchu, ekonomiky, hospodárstva, spoluprácu v oblasti vzdelávania, bezpečnosti samospráv a finančných podporných programov určených na rozvoja cezhraničnej spolupráce. Vzhľadom na aktuálne nejasnosti s otváraním hraníc smerom k Ukrajine je možné predpokladať zmenu tohto formátu pre tento rok.

            Mesto Košice je v súčasnosti považované za pevný bod pre rozvoj kultúry, dobrovoľníctva, športu, vzdelávania,  ekomomicko – hospodárskych vzťahov a rozvoja cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou.