Organizačné pokyny - SUF2023

Odborní garanti SUF2023

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Asociácia miest Ukrajiny (AUC)
 

 • Počet účastníkov SUF2023 bude limitovaný opatreniami, platnými v danom čase a informácie o účasti a podmienkach účasti budú zverejnené k - 20.09.2023
 • Účastnícky poplatok: - 25,00 EUR/os/deň (program, tlmočenie, občerstvenie, informácie)
 • Poplatok za výstavné miesto: - 100,00 EUR/deň (stôl 1x2m; 4 stoličky, pripojenie na 220V, technické zázemie)

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku::

 1. bankovým prevodom, na základe vystavenej faktúry IBAN: SK87 1111 0000 0010 3733 1000, SWIFT: UNCRSKBX, VS: 25092023, KS: 0308
   
 2. pri registrácií, na mieste (VPD)
   
 • Ubytovanie a cestovné si hradia účastníci samostatne, okrem zástupcov partnerských organizácií zapojených do cezhraničných projektov prezentovaných na SUF2023
   
 • Parkovať  je možné v podzemnom parkovisku v Kasárni Kulturpark, Kukučínová 2