Základné informácie

ČO SÚ „DNI UKRAJINY 2023“ ?

Hlavný organizátor podujatia, nepretržite od jeho je - Združenie FEMAN,  ktoré v kalendárnom roku 2023 vstúpilo už do  23.roku činnosti od svojho založenia. Od svojho vzniku sa venuje predovšetkým rozvoju a podpore kultúry, cezhraničnej  spolupráci, sociálnej pomoci znevýhodneným skupinám, deťom a mládeži, medzinárodným aktivitám a budovaniu nových kontaktov medzi občianskymi združeniami a podnikateľským sektorom. Od roku 2015 aktívne vstupuje do projektov cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou a od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine, od 24.02.2022 sa aktívne podieľa na humanitárnej pomoci smerom na Ukrajinu, hlavne deťom a sirotám,  ktoré v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine trpia najviac.

V roku 2023 pripravujeme v spolupráci s partnermi, napriek zložitej situácií na vojnou postihnutej Ukrajine, ako jeden zo svojich  kľúčových projektov v poradí 9. ročník „Dní UKRAJINY 2023 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný medzinárodný,  cezhraničný projekt na Slovensku, zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Pre Slovensko, ako aj pre Európsku úniu predstavuje Ukrajina naďalej, napriek vojnovej eskalácií napätia s RF, kľúčového partnera. Slovensko  ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade mám mesto Košice, ktoré je vďaka svojej strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie.

Súčasťou 9.ročníka tohto podujatia, vzhľadom na veľmi zložitú situáciu na Ukrajine, platnosť obmedzení pri vycestovaní mužov, ako aj "nefunkčnosť viacerých tanečných a hudobných kolektívov, ktorých členovia v dôsledku vojnového konfliktu vycestovali za hranice Ukrajiny" obmedzený kultúrny program, pozostávajúci z dvoch výstav ukrajinských umelcov, prezentácie činnosti MVO a občianskych združení, ktoré ako prvé boli na začiatku vojnového konfliktu pomáhať na našich hraniciach s Ukrajinou, ponuke sprievodných  podujatí, ktoré začnú už v letných mesiacoch v našom meste, bohatej gastronómie, prezentácia miest a cezhraničných projektov s Ukrajinou, ako aj  prezentácie tradičnej slovenskej kultúry, kultúry Zväzu Rusínov- Ukrajincov na Slovensku, ukrajinskej kultúry v podaní tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a ich  "novým domovom sa stalo Slovensko i naše mesto Košice" aj niekoľko noviniek, o ktorých budeme postupne informovať, ale zaiste v programe bude:

  • NAŠE SVETY" - FILM EURÓPA 2023 Košice, Filmový festival dokumentárnych filmov o Ukrajine / prezentácia festivalu a úvodná filmová snímka festivalu
  • MiniVeľtrh  gastronómie, možnosť odborných prednášok, B2B rokovaní slovenských a ukrajinských partnerov, včelárskych produktov, poradenstva,  cestovný ruch, medové cesty.......
  • "Kulinária  a gastronómia"  ukrajinskej kuchyne (degustácie, ochutnávky, recepty.....)
  • Svätá liturgia, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach, Moyzesova ul.40
  • "Deň ukrajinského KVASU"....chute kvasu, nealkoholického typického ukrajinského osviežujúceho nápoja degustácia, možnosť zakúpenia
  • "Dni HUCUĽOV, alebo JASIŇA v Košiciach......." kultúrny program, dva samostatné koncerty, prezentácia tradičnej autentickej kultúry a života Hucuľov ...
  • "Veteránska MÍĽA v Mestskom parku" / športové podujatie zamerané na podporu mieru a ukončenia vojny na Ukrajine, myšlienkou ktorého je poukázať na cenu mieru a slobody, ktoré žiaľ nie sú všade vo svete samozrejmosťou (míľa je-1,609m)  organizované v spolupráci s Úradom prezidenta Ukrajiny, Komisárom ukrajinského prezidenta pre rehabilitáciu  zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny
  • „Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“- program ukrajinského zboru "KARPATY" v Košiciach
  • "Deň KOMUNÁLU - III." zástupcov  ZMOS Slovenska a Asociácie miest Ukrajiny, zameraný na prezentáciu finančných zdrojov a mechanizmov určených k rozvoju cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, ako aj projektu cezhraničnej spolupráce "CBC4US", ktorý je podporený v rámci NFM
  • „Fórum REGIÓNOV a EZUS medzi Slovenskoma Ukrajinou" zamerané na rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou - odborná konferencia zameraná na spoluprácu samosprávnych krajov a oblastí na Slovensku a Západnej Ukrajine, cestná, železničná, letecká aj individuálna dopravu a prepravu osôb, budovanie ciest a pohraničnej infraštruktúry s Ukrajinou, vrátane diaľničného prepojenia s Ukrajinou

Neoddeliteľnou súčasťou „Dni UKRAJINY 2023 v Košiciach“ je aj tradičné „SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF2023“ zamerané na spoluprácu relokáciu podnikateľských subjektov z Ukrajiny, samosprávnych orgánov, rozvoj cestovného ruchu, ekonomiky, hospodárstva, spoluprácu v oblasti vzdelávania, bezpečnosti samospráv a finančných podporných programov určených na rozvoja cezhraničnej spolupráce. Vzhľadom na v súčasnosti aktuálne nejasnosti s otváraním hraníc smerom k Ukrajine je možné predpokladať zmenu tohto formátu pre tento rok.

 

Partneri a odborný garanti podujatia:

* Ministerstvo zahraničných veci a Európskych záležitostí SR

* Zakarpatská vojenská štátna oblastná administratíva

* Zakarpatská oblastná rada

* Združenie miest a obcí Slovenska

* Slovenský zväz včelárov

* Mesto Košice

* AMU - Asociácia miest Ukrajiny

* Letisko Košice

* TRUMF Slovakia

* Veľvyslanectvo SR v Kyjeve

* Veľvyslanectvo Ukrajiny v Bratislave

* Generálny konzulát SR v Užhorode