Program 26.09.2022 - Deň samosprávy Slovenska a Ukrajiny

 „Cezhraničná SLOVENSKO-UKRAJINSKÁ spolupráca a skúsenosti samospráv - II.”

 

08.30 – 09.00                       Registrácia (Miesto: Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, 04001 Košice)

09.00 – 09.15                       Otvorenie konferencie, uvítacie pozdravy

Eduard Buraš,                       výkonný riaditeľ, Združenie FEMAN

                                                  poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu (Ukrajina)

Michal Kaliňák,                    ústredný riaditeľ, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Oleh Luksha,                       výkonný riaditeľ, Zakarpatské regionálna združenie - Ukrajinské združenie miest (AUC)

 

09.15 – 09.35                      „Aktuálna situácia na Ukrajine“

Yurii Mushka,                       mimoriadny s splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR (UA)

                                          

09.35 – 11.15                      1.Panel:

"Čo robíme a čo môžeme z dostupných zdrojov na podporu slovensko-ukrajinskej spolupráce v čase pretrvávajúceho krízového obdobia"

V tomto bloku budú prezentované finančné mechanizmy podporujúce slovensko-ukrajinskú spoluprácu a integráciu odídencov z Ukrajiny na miestnej úrovni na Slovensku.

Aj napriek tomu, že finančné prostriedky z programov už boli rozdelené, vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu sa zdroje v programoch navyšujú a re-alokujú, aby reflektovali na aktuálne výzvy a požiadavky vo vzťahu k Ukrajine.

                                         Finančný mechanizmus Grantov EHP a Nórska

Jaroslav Mojžiš,              riaditeľ, Odbor grantov EHP a Nórska a iných finančných mechanizmov,

                                       Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

                                       Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Boris Kolman,                 expert Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu

                                      Európske štrukturálne a investičné fondy – EU CARE

Albert Németh,               generálny riaditeľ, Sekcia Integrovaný regionálny operačný program,

                                      Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

                                      Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko  - Ukrajina

Matej Štefánik,              programový manažér (Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina),

                                     Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce,

                                    Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

11.15 – 11.30                    Prestávka / Coffe break

11.30 – 13.00                      2.Panel:

"Town-twinning ako cesta k obnoveniu miest a obcí na Ukrajine v krízovom období "

Tento blok sa bude venovať partnerskej spolupráci medzi slovenskými a ukrajinskými mestami a obcami. Súčasná krízová situácia spôsobila zmenu a intenzitu existujúcej partnerskej spolupráce a zvýšil sa dopyt a ponuka po partnerskej spolupráci.

                                       Spišské Podhradie – Perečín

Michal Kapusta,              primátor, mesto Spišské Podhradie

                                       Soľ - Solotvyno

Jozef Berta,                    starosta, obec Soľ

                                       Košice – Užhorod

Richard Dlhý,                 1. zástupca riaditeľa magistrátu

                                       Predstavenie miest a obcí z Ukrajiny, ktorí hľadajú partnera na Slovensku.

                                       (potvrdené mestá a obce zo zoznamu na základe potvrdenia ich účasti na podujatí)

13.00 – 14.00                    Prestávka / Coffe break

14.00 – 16.30                    3.Panel:

"Ako pomáhame Ukrajine na miestnej úrovni"

V tomto bloku budú predstavené konkrétne projekty a aktivity miesta obcí v zmysle pomoci pre Ukrajinu a podpory integrácie odídencov z krajiny v slovenských mestách a obciach.

                                     "Senec pomáha odídencom z Ukrajiny"

Mária Chorváthová,      zástupca vedúceho útvaru školstva a športu, Mestský úrad Senec

                                     Projekt „Mosty dôvery“: Skúsenosti s vytváraním medzinárodných komunálnych partnerstiev

Yana Brovdiy,               referent pre medzinárodné partnerstvá, Rada európskych obcí a regiónov (CEMR)

                                   "Skúsenosti  Uble s pomocou pre odídencov a ich integráciou v miestnej komunite"

Nadežda Sirková,         starostka, obec Ubľa

                                   "Projekt ZMOS a partnerov AUC, FEMAN a KS"

                                  „Cezhraničná spolupráca pre Ukrajinu a Slovensko - CBC4US“

Michal Kaliňák,           ústredný riaditeľ, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Zuzana Špačeková,     odborný expert, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

 

 

16.30               Diskusia

17:00               Z á v e r                                                     

                                                                                                 Zmena programu vyhradená“