Základné informácie SUF

ČO JE SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF2019?

„SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF“ je označenie pre podnikateľské aktivity konané v rámci projektu „5.Dni Ukrajiny v Košiciach 2019.“

Historicky sa Ukrajina  a jej kultúrny a hospodársko-ekonomický  život stvárňovala pod nadvládou iných štátov, najmä Ruska. Stretávanie rozličných kultúr na ukrajinskej pôde má v súčastnosti za následok rozdielnosť vo vnímaní spolupráce s ostatnými európskymi krajinami. Západ Ukrajiny inklinuje viac ku spolupráci so západnými partnermi, zatiaľ čo východ inklinoval viac k proruskej orientácii, kde v súčasnosti prebieha vojnový konflikt a podnikateľský sektor hľadá nové možnosti pre svoje pôsobenie. Slovensko a zvlášť mesto Košice, predstavuje pre Ukrajinu kľúčového partnera. Košice svojou polohou a infraštruktúrou predstavuje vstupnú bránu na Ukrajinu, a pre Ukrajincov do Európskej Únie.

Vzhľadom na súčasné aktuálne dianie na Ukrajine, vážnosť situácie na juhovýchodnej Ukrajine, kde prebieha vojnový konflikt, vznik Ukrajinskej pravoslávnej cerkvi odlúčením od Moskovskej pravoslávnej cerkvi koncom roka 2018, vojnové napätie v Kerčskom prielive, napätú situáciu v meste Mariupoľ v Doneckej oblasti, ale aj  neexistenciu Slovenského inštitútu na Ukrajine, ako v jedinej zo susedných krajín Slovenskej republiky, jazykovú príbuznosť a kultúrnu blízkosť Slovenska a Ukrajiny, je veľmi dôležité iniciovať kultúrne výmeny a rozvíjať ekonomickú a hospodársku spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Zvlášť dôležité, významné a potrebné je tieto aktivity realizovať v súčasnej dobe, kedy vieme, aká vážna je aktuálne situácia na Ukrajine, ako sa mení z dňa na deň politická situácia, kde vojnou postihnuté obyvateľstvo prežíva veľmi ťažké obdobie.

Slovensko-ukrajinské podnikateľské fórum „SUF 2019“ si za cieľ volí práve budovanie ekonomicko - hospodárskych vzťahom v rámci cezhraničnej spolupráce Ukrajiny a Slovenskej Republiky. V spolupráci s mestom Košice, Letiskom Košice, Košickou regionálnou komorou SOPK, partnermi na Ukrajine a v Slovenskej republike - sa jedná najmä o prezentáciu nielen ukrajinskej kultúry, ale  hlavne aktivít odzrkadľujúcich súčasné politické a ekonomické dianie na jednej strane a prebiehajúce reformy a hospodársky rozvoj na druhej strane v Ukrajine.

Nosnými témami a piliermi SLOVENSKO-UKRAJINSKÉHO FÓRA 2019 sú najmä:

  • prezentácia východného Slovenska so zameraním na mesto Košice a využitia jeho strategického postavenia pri budovaní cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, a to najmä v otázkach ekonomiky, hospodárstva, kultúry, rozvoja turizmu a taktiež vo sfére inovatívnych prístupov v oblasti vzdelávania, energetiky, techniky, vedy a priemyslu.
  • Kybernetická, hospodárska, hraničná, dopravná a energetická bezpečnosť, bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné systémy na vonkajšej hranici Schengenu – Slovenská republika je od 01/01/2019 predsedajúcou krajinou Organizácie pre bezpečnosť v Európe - OBSE
  • Robotizácia výrobných systémov, IT trendy a nové technológie – význam pre mestá a ich bezpečnosť
  • rozvoj cestovného ruchu a dopravy, Smart Cities - význam pre samosprávy
  • možnosti spolupráce podnikateľských subjektov z oboch krajín a vytváranie efektívnych možností rozvoja spolupráce pre nasledujúce obdobie