Program 27.09.2022 - Slovensko-Ukrajinské bezpečnostné fórum

„Slovensko - Ukrajinské bezpečnostné fórum / SUF 2022.”

 

08.30 – 09.00                       Registrácia (Miesto: Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, 04001 Košice)

09.00 – 09.15                       Otvorenie konferencie, uvítacie pozdravy

Eduard Buraš,                     výkonný riaditeľ, Združenie FEMAN (Košice, SK)

                                               poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu

Vasiľ Ivančo,                     zástupca gubernátora Zakarpatskej štátnej oblastnej vojenskej administratívy, Užhorod (Ukrajina)

Marek Šafin,                        Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kyjeve, (Ukrajina)

 

09.15 – 09.35                      "Aktuálna situácia a dianie na Ukrajine"

Marek Šafin,                        Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kyjeve, (Kyjev,UA)

 

09.35 – 11.15                      1.Panel:

                                           Dopravná infraštruktúra (cestná, železničná, letecká) a jej vplyv na rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

                                          v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, vrátane prípravu plánu „Obnovy pre Ukrajinu“ zo strany Slovenskej republiky

V tomto bloku budú prezentované akútne potreby a možnosti rozvoja dopravnej infraštruktúry na hraničných priechodoch s Ukrajinou, podporujúce pomoc Slovenska Ukrajine v oblasti humanitárnej a potravinovej pomoci, ako aj aktuálne problémy súvisiace s nedostatočným riešením a vybavením dopravnej infraštruktúry na hraničných priechodoch vrátane prezentácie aktuálne realizovaných projektov na hranici 

Erik Ňarjaš,                     Národná rada SR, poslanec (Bratislava, SK) - oslovený

Miroslav  Denci,             Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR

                                      poradca predsedu vlády SR pre obnovu Ukrajiny

Tomáš Jančuš,               Letisko Košice, Zástupca výkonného riaditeľa pre financie

                                       člen predstavenstva   (Košice, SK)

Jaroslav Greguš,            Zmocnenec ministra pre dopravnú infraštruktúru na Zemplíne

Olexander Biľak,            Zakarpatská vojenská štátna oblastná administratíva,

                                       Oddelenie pre Eurointegráciu, riaditeľ ( Užhorod, UA)

Peter Báthory,                OZ Diaľnica na Zemplín, predseda

Martin Seman,               Okresný úrad Košice, prednosta

 

11.15 – 11.30                    Prestávka / Coffe break

11.30 – 13.00                      2.Panel:

                                        "Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou / projekt SIBSU a aktuálne otázky na HP s Ukrajinou"

"EZÚS / Európske zoskupenie územnej spolupráce Slovensko / Ukrajina  - finančný mechanizmus, nástroj finančnej pomoci, založený na báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo medziregionálnu spoluprácu za účelom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

moderátor:   Peter Brezáni, projektový manažér, Výskumné centrum SFPA

Alexander Duleba,          výskumný pracovník SFPA

                                        poradca predsedu vlády SR pre Ukrajinu, Bratislava (SK)

Anatolij Holovka,             Centrum pre analýzu regionálnych rizík, Užhorod (UA)

Gerald Tokár,                   Finančná správa SR, riaditeľ Colného úradu Košice

Natália Khoruzka             Čopské pohraničné oddelenie, Čop (UA)                                     

Jozef Oreský,                   Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, riaditeľ, Sobrance (SK)

             

13.00 – 14.00                    Prestávka / Coffe break

14.00 – 15.30                    3.Panel:

 „Slovensko – Ukrajinská spolupráca v oblasti rozvoja regiónov, ekonomiky, hospodárstva a cestovného ruchu, ovplyvnená vojnovým konfliktom na Ukrajine“

Tetiana Savchenko,     mesto Kramatorsk, zástupca primátora mesta

Tomáš Harbuľák,        Kurátor Dómu sv. Alžbety v Košiciach

                                   sakrálna turistika – značka pre regionálny rozvoj

Oleh Luksha,               Karpatský Euroregión, Užhorod (UA)

Danilo Kindris,           „Karpatská platforma“, koordinátor projektov (Bratislava, SK)

Volodymyr Popov,       priemyselný park "EVROCAR, výkonný riaditeľ

 

15.30               Diskusia

16:00               Z á v e r                                                     

                                                                                                 Zmena programu vyhradená“     

Odborný gestor podujatia:        Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR,

                                               odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie

                                                                    

17:00              Záverečný slávnostný program spojený s ukončením "Dni Ukrajiny 2022" v Košiciach

                      Miesto:    Historická radnica mesta Košice, Hlavná 58

 

"Projekt  8.Dni Ukrajiny 2022 v Košiciach / Slovensko - Ukrajinské bezpečnostné fórum 2022 v Košiciach"

finančným príspevkom podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

označenie projektu - MVZP/2022/21