Galéria

Vážení priatelia,

vzhľadom na nejasnosti otvorenia hraníc s Ukrajinou, ako aj na súčasný stav súvisiaci s pandémiou COVID-19, sme sa dohodli s vedúcimi ukrajinských súborov o preložení ich účasti na budúci rok 2021, nakoľko sa jedná o súbory s počtom účastníkov nad 50, resp. 80 osôb z jedného súboru.

Pre tento rok sme koncepciu kultúrneho programu prispôsobili aktuálnemu dianiu v kultúre a podmienkam pre usporiadateľov kultúrnych podujatí.

Ďakujeme za porozumenie.