Výstava Dezider Milly

Centrálne miesto v expozícii SNM - MUK vo Svidníku majú diela národného umelca, prof. Dezidera Millyho (1906 – 1971).

Dezider MILLY – výtvarník a pedagóg je najvýznamnejším predstaviteľom výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku. Narodil sa 7. augusta 1906 v obci Kyjov, okr. Stará Ľubovňa. Pedagogické vzdelanie nadobudol v rokoch 1922 – 1926 v Gréckokatolíckom učiteľskom seminári v Prešove a výtvarné – v rokoch 1926 – 1933 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, kde študoval u profesorov J. Schussera a A. Hofbauera. Po ukončení štúdia pôsobil ako učiteľ na východnom Slovensku v dedine Orlov a v Prešove. V roku 1946 sa presťahoval do Bratislavy, kde sa, okrem iného, spolu podieľal na zakladaní Vysokej školy výtvarných umení, na ktorej v školskom roku 1951/52 vykonával funkciu rektora. V roku 1958 ho menovali za profesora voľnej grafiky, všeobecného a krajinárskeho maliarstva; v roku 1962 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1971 – titul národný umelec. D. Milly zomrel vo veku 65 rokov, 1. septembra 1971 v Bratislave, kde je aj pochovaný. S jeho tvorbou sa milovníci výtvarného umenia okrem Slovenska môžu oboznámiť taktiež v Česku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, Belgicku, na Kube a Ukrajine.

Popri pedagogickej činnosti sa venoval maľbe, kresbe, grafike, ilustračnej tvorbe a scénickému výtvarníctvu.
Najvýraznejším inšpiračným zdrojom pre výtvarnú tvorbu D. Millyho bola krajina rodného kraja, každodenný život na dedine a jej bohatý folklór. Umelecké snaženie autora najvýstižnejšie charakterizujú moderné krajiny zo záverečného obdobia tvorby s výraznou redukciou prírodnej formy, expresívnou teplou farebnou skladbou a monumentálnym výrazom a diela symbolicko-melancholického charakteru, z ktorých najznámejšie sú námety Krivého jarku a Blúdiacej.

zdroj: SNM - MUK vo Svidníku

Názov výstavy:         Dezider MILLY / Život pod Minčolom.

Vernisáž výstavy:     23.09.2021, o 17:00 hod.

Miesto:                   Galéria "ALFA", Kasárne Kulturpark, Kukučínová 2, Košice

Výstava je súčasťou prezentácie SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo  Svidníku, ktoré si v tomto roku  pripomína 65.výročie od svojho vzniku.

výstava Dezider MillyVýstava Dezider MillyVýstava Dezider MillyVýstava Dezider Milly