Sprievodné podujatie - SUBF 2015

Podujatie, ktoré bude pozostávať z troch základných častí a to Konferencia SUBF 2015, Expo SUBF 2015 a B2B SUBF 2015 je plánované v takomto rozsahu:

Program
Oficiálne otvorenie SUBF 2015
Konferencia a nosné príspevky definujúce základné tézy SUBF 2015
Expo SUBF 2015
Slávnostná recepcia SUBF 2015
Program
Konferencia SUBF 2015 v sekciách:
  Energetika
  Informačné a komunikačné technológie
popoludňajšie prezentácie firiem
B2B program
Expo SUBF 2015
Program
Konferencia SUBF 2015 v sekciách:
  Strojárenstvo
  Cestovný ruch
popoludňajšie prezentácie firiem
B2B program
Expo SUBF 2015
Program
Dopoludňajší program Expo SUBF 2015
B2B program
Ukončenie SUBF 2015

Súčasne, v týchto dňoch, pripavujeme sprievodný kultúrny program Dni Ukrajiny 2015.
Detailnejšie informacie o samotnom programe budú doplnené priebežne.

www.agenturavia.sk/SUBF2015