Základné informácie

ČO SÚ jubilejné "10.DNI UKRAJINY 2024“ v Košiciach?

Hlavný organizátor podujatia, nepretržite od jeho začiatku v roku 2015, je  - Združenie FEMAN,  ktoré v kalendárnom roku 2024 vstúpilo už do  24.roku činnosti od svojho založenia. Od svojho vzniku sa venuje predovšetkým rozvoju a podpore kultúry, cezhraničnej  spolupráci, sociálnej pomoci znevýhodneným skupinám, deťom a mládeži, medzinárodným aktivitám a budovaniu nových kontaktov medzi občianskymi združeniami a podnikateľským sektorom. Od roku 2015 aktívne vstupuje do projektov cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou a od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine, od 24.02.2022 sa aktívne podieľa na humanitárnej pomoci smerom na Ukrajinu, hlavne deťom a sirotám,  ktoré v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine trpia najviac. Humanitárna pomoc pokračuje aj naďalej a v spolupráci s partnermi ju zabezpečujeme do viacerých, vojnou postihnutých oblastí Ukrajiny aj naďalej.

V roku 2024 pripravujeme v spolupráci s partnermi, napriek zložitej situácií na vojnou postihnutej Ukrajine, ako jeden zo svojich  kľúčových projektov v poradí 10. ročník „Dní UKRAJINY 2024 v Košiciach“. Jedná sa o jubilejný ročník, zároveň vo vzťahu k Ukrajine je to výnimočný medzinárodný, cezhraničný projekt na Slovensku, zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Pre Slovensko, ako aj pre Európsku úniu predstavuje Ukrajina naďalej, napriek vojnovej eskalácií napätia s RF, kľúčového partnera. Slovensko  ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade mám mesto Košice, ktoré je vďaka svojej strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie.

Súčasťou 10.ročníka tohto podujatia, vzhľadom na veľmi zložitú situáciu na Ukrajine, platnosť obmedzení pri vycestovaní mužov, ako aj "nefunkčnosť viacerých tanečných a hudobných kolektívov, ktorých členovia v dôsledku vojnového konfliktu vycestovali za hranice Ukrajiny", bude kultúrny program, prezentácie činnosti občianskych združení a MVO, ktoré ako prvé boli na začiatku vojnového konfliktu pomáhať na našich hraniciach s Ukrajinou, ako aj široká ponukae sprievodných  podujatí, ktoré začnú už v letných mesiacoch v našom meste, bohatá gastronómia, prezentácia miest a cezhraničných projektov s Ukrajinou, ako aj  prezentácia tradičnej slovenskej kultúry, kultúry Zväzu Rusínov- Ukrajincov na Slovensku, ukrajinskej kultúry v podaní tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a ich  "novým domovom sa stalo Slovensko i naše mesto Košice", ale aj niekoľko noviniek, o ktorých budeme postupne informovať, ale zaiste v jubilejnom ročníku v programe bude:

  • NAŠE SVETY - 2" - FILM EURÓPA 2024 Košice, Filmový festival dokumentárnych filmov o Ukrajine / prezentácia festivalu a úvodná filmová snímka festivalu Deti z Mariupoľa, ako aj filmové snímky známych režisérov zo Slovenska i z Ukrajiny
  • MiniVeľtrh  gastronómie, možnosť odborných prednášok, prezentácia včelárskych produktov, poradenstva,  cestovný ruch, medové cesty.......
  • "Kulinária  a gastronómia"  ukrajinskej kuchyne (degustácie, ochutnávky, recepty.....)
  • Svätá liturgia, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach, Moyzesova ul.40
  • "Deň ukrajinského KVASU"....chute kvasu, nealkoholického typického ukrajinského osviežujúceho nápoja degustácia, možnosť zakúpenia
  • "FÓRUM občianskych združení a MVO zo Slovenska a z Ukrajiny"
  • "Veteránska MÍĽA v Mestskom parku" / športové podujatie zamerané na podporu mieru a ukončenia vojny na Ukrajine, myšlienkou ktorého je poukázať na cenu mieru a slobody, ktoré žiaľ nie sú všade vo svete samozrejmosťou (míľa je-1,609m)  organizované v spolupráci s Úradom prezidenta Ukrajiny, Komisárom ukrajinského prezidenta pre rehabilitáciu  zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny
  • „Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“- program ukrajinského zboru "KARPATY" v Košiciach
  • "Deň KOMUNÁLU - IV." zástupcov ZMOS Slovenska, Asociácie miest Ukrajiny a partnerov v zahraničí, zameraný na prezentáciu finančných zdrojov a mechanizmov určených k rozvoju cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, ako aj prezentácia úspešných projektov cezhraničnej spolupráce podporených z programov EÚ
  • „Fórum REGIÓNOV a EZUS medzi Slovenskom a Ukrajinou" zamerané na rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou - odborná konferencia zameraná na spoluprácu samosprávnych krajov a oblastí na Slovensku a Západnej Ukrajine, cestná, železničná, letecká aj individuálna dopravu a prepravu osôb, budovanie ciest a pohraničnej infraštruktúry s Ukrajinou, vrátane diaľničného prepojenia s Ukrajinou

Neoddeliteľnou súčasťou „Dni UKRAJINY 2024 v Košiciach“ je aj tradičné „SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF2024“ zamerané na bezpečnosť, ochranu pred únikom údajov, spoluprácu a relokáciu podnikateľských subjektov z Ukrajiny, samosprávnych orgánov, rozvoj cestovného ruchu, ekonomiky, hospodárstva, spoluprácu v oblasti vzdelávania, bezpečnosti samospráv a finančných podporných programov určených na rozvoja cezhraničnej spolupráce. Vzhľadom na v súčasnosti aktuálne nejasnosti s otváraním hraníc smerom k Ukrajine je možné predpokladať zmenu tohto formátu pre tento rok.

 

Partneri a odborný garanti podujatia:

* Zakarpatská vojenská štátna oblastná administratíva

* Zakarpatská oblastná rada

* Združenie miest a obcí Slovenska

* Slovenský zväz včelárov

* Mesto Košice

* AMU - Asociácia miest Ukrajiny

* Letisko Košice

* TRUMF Slovakia

* Veľvyslanectvo SR v Kyjeve

* Veľvyslanectvo Ukrajiny v Bratislave

* Generálny konzulát SR v Užhorode

* Cesta nadeje života CZ

* ADRA Slovensko