Organizačné pokyny

ZRUŠENÉ

 

Odborní garanti SUF2020

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Asociácia miest Ukrajiny (AUC)
 

 • Počet účastníkov SUF2020 je limitovaný /max.100/
   
 • Účasť na podujatí je daná vyplnením registračného formulára (www.dni-ukrajiny.sk/slovensko-ukrajinske-forum-2020/suf2020-registracia)
 • Účastnícky poplatok: - 25,00 EUR/os/deň (program, tlmočenie, občerstvenie, informácie)
 • Poplatok za výstavné miesto: - 50,00 EUR/deň (stôl 1x2m; 4 stoličky, pripojenie na 220V, technické zázemie)

Platba:

 1. bankovým prevodom, na základe vystavenej faktúry IBAN: SK87 1111 0000 0010 3733 1000, SWIFT: UNCRSKBX, VS: 27042020, KS: 0308
   
 2. pri registrácií, na mieste (VPD)
   
 • Ubytovanie a cestovné si hradia účastníci samostatne
   
 • Parkovné je možné v podzemnom parkovisku v Kasárni Kulturpark, Kukučínová 2
   
 • Potvrdenie o účasti a úhrade účastníckeho poplatku prosím odoslať prostredníctvom registračného formulára v termíne do 30.09.2020
   
 • Potvrdenie registrácie bude prihláseným účastníkom zaslané e-mailom s aktuálnym programom podujatia