Program SUF 07.10.2020 / Cestovateľské KINO

Podujatie je  - ZRUŠENÉ  

 

07.10.              „Cestovateľské kino - UKRAJINA / známa i neznáma"

* informácie  o krajine, cestovanie, doprava, pamiatky, ubytovanie, jedlo, gastronómia, jazyk, kultúra  .................

* prezentácia miest Užhorod (centrum Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, partnerské mesto Košíc.......) a Charkov (2.mesto v počet

obyvateľov na Ukrajine, centrum Charkovskej oblasti Ukrajiny, 1.6 mil.obyvateľov....)

* prezentácia nemého filmu zo života "Rusínov v Zakarpatsku", ktorý natočil -  Prof. Karol Plicka - významný slovenský a

  český  výtvarník, fotograf, filmový režisér, kameraman, folklorista a hudobný vedec, patril medzi zakladateľov Akadémie

  múzických umení v Prahe.

 

07.10.  o 10:00   * vybrané školy v pôsobnosti mesta Košice

            o 14:00   * seniori a dôchodcovia (Rada seniorov mesta Košice)

            o 18:00   * verejnosť + pozvaní hostia