Základné informácie SUF

V dôsledku nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 celosvetovo, nevynímajúc Slovensko i susednú Ukrajinu, prijímaných zdravotných i bezpečnostných opatreniach ÚVZ SR sme pristúpili k zmene termínu a programu SUF 2020, berúc do úvahy riziká, ktoré môžu priniesť nové opatrenia v boji proti covid-19 v nasledujúcich dňoch.

SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ  FÓRUM 2020 / SUF2020

Cieľom podujatia, ktoré je súčasťou „Dni UKRAJINY 2020 v Košiciach“ je definovanie aktuálnych možností na rozvoj cezhraničnej spolupráce smerom k Ukrajine po ekonomických dopadoch spôsobených COVID-19. Akú úlohu bude zohrávať teraz kooperácia samospráv v rámci partnerských miest a obcí, za možnej účasti primátorov miest, starostov pohraničných obcí a reprezentantov  vyšších územných celkov zo Slovenska a Ukrajiny (ak to okolnosti dovolia vzhľadom na očakávanú druhú vlnu koronavírusu). Okrem definovania aktuálnych potrieb na SK - UA hranici a „nových“ možností na spoluprácu, bude vyhodnotená aj doterajšia spolupráca miest a formy/zdroje podpory cezhraničných aktivít miestnej územnej samosprávy a vyšších územných celkov smerujúcich k podpore rozvoja cezhraničnej spolupráce s - UKRAJINOU.

Termín a miesto konania podujatia

08.10.2020, Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučinova 2, budova Alfa

Nosné témy a myšlienky SUF2020

 • Aktuálna situácia na Ukrajine, činnosť samosprávnych orgánov, zmeny a reformy
   
 • Dopady opatrení "COVID -19" na cezhraničnú „Slovensko – Ukrajinskú spoluprácu“ 
   
 • Cezhraničné aktivity optikou pohraničných miest a obcí na oboch stranách vonkajšej hranici EU / tzv. Schengenskej hranici po zrušení opatrení spôsobených COVID-19
   
 • Aktuálne finančné mechanizmy podporujúce cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou
   
 • Prezentácia schválených projektov cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou ( Mesto Košice a mestá Užhorod a Charkov na Ukrajine; ZMOS Slovensko a AMU Ukrajina.....)
 • Projekty  partnerských miest  podané/realizované vo vzťahu k mestám na Ukrajine (napr. Košice – Užhorod – Charkov; Košice – Ivano Frankovsk;  Košice – Užhorod.......) a cezhraničný potenciál miest a obcí na Slovensko – Ukrajinskom pohraničí
 • AKO ďalej v "Cestovnom ruchu" –  ktorý je hnacím motorom rozvoja cezhraničnej spolupráce miest a obcí  Slovenska  a Ukrajiny,  Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny