NAŠE SVETY FFDF 20.-22.11.23

Program_20_11_Fórum a FFDF Košice_aktual-1_page-0001Program_20_11_Fórum a FFDF Košice_aktual-1_page-0002Program_20_11_Fórum a FFDF Košice_aktual-1_page-0003

PROJEKT:

"NAŠE SVETY" -  FILM  EURÓPA  2023 , Košice Filmový festival dokumentárnych filmov o Ukrajine

Úvod:

Niet pochýb o tom, že vzájomná informovanosť o živote v krajinách našich susedov je nedostatočná, resp. povrchná, či náhodná.

Skutočné obsažné informácie sú prekryté denným spravodajstvom všetkých druhov médií, infoteimentom a množstvom televíznych dokumentov, ktoré strácajú svoju hodnotu, pretože sa staly predmetom obchodu prevažne komerčných televízií a v čase ich exploatácie prestávajú byť aktuálne.

Ani v čase aktuálneho vojnového konfliktu v našej susednej krajine nepresahuje audiovizuálna oblasť spravodajské pokrytie každodenného vývoja vojny.

Materály o živote na Ukrajine, produkované spoločným úsilím viacerých verejnoprávnych televízií sú skôr zbierkou atrakcií ako dokumentárnou výpoveďou.

Čo i len krátka, ale pravidelná a systematická, štruktúrovaná informácia o audiovizuálnom dianí na Ukrajine výrazne absentuje.

Cieľom projektu "NAŠE SVETY je VYTVORIŤ priestor pre najnovšie dokumentárne filmy o Ukrajine, nie iba o prebiehajúcom vojnovom konflikte, ale i o histórii krajiny a jej mieste na mape Európy.

ROZŠÍRIŤ                    vzájomnú informovanosť o dokumentárnej i hranej tvorbe na Ukrajine,

INICIOVAŤ                   kreatívny dialóg, výmenu skúseností a vznik medzinárodných realizačných tímov v oblasti dokumentárneho filmu

PREZENTOVAŤ           dokumentárny film o Ukrajine a tým prehĺbiť záujem u producentov, distribútorov a publika

VYTVORIŤ                  európsku  tradíciu pravidelných stretnutí mladých autorov a renomovaných tvorcov z krajín Ukrajiny a EU  

Prehliadka 5 – 10 aktuálnych dokumentárnych filmov z Ukrajiny, prípadne vytvorených v európskych krajinách o Ukrajine. Zámerom je aj pozvať niekoľko domácich i zahraničných tvorcov a uskutočniť worksopy, besedy, tvorivé stretnutia na hlavnú tému festivalu, ktorou sú - vojnou na Ukrajine trpiace - DETI.

Festival je rozdelený do dvoch častí:

* - 1.časť FFDF NAŠE SVETY -  pozostáva z prezentácie festivalu, jeho cieľoch, partneroch, témach i zámeroch organizátorov a bude spojená s uvedením jedného vybraného filmového dokumentu, za účasti partnerov a pozvaných hostí.....

  - bude súčasťou slávnostného otvorenia "Dni Ukrajiny 2023 v Košiciach" v termíne - 21/09/2023

* - 2.časť FFDF NAŠE SVETY - bude realizovaná v termíne 20.- 22.11.2023

  - bude pozostávať z prehliadky vybraných a vyhotovených dokumentárnych filmov, zameraných situáciu detí vo vojnou zmietanej Ukrajine, dopady a dôsledky vojny na ich ďalšiu budúcnosť

  - bude organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa práv dieťaťa, ktorým je 20.november

  - Tento deň je príležitosťou uvedomiť si mnohé nespravodlivosti aj krivdy napáchané na deťoch. A zároveň príležitosťou, aby sa presadzoval obsah medzinárodnej

    Konvencie o právach dieťaťa, schválenej OSN 20. novembra 1989. Konštatuje sa v nej, že dieťa nie je len krehkou bytosťou, ktorú treba chrániť, ale aj osobou,  majúcou právo na výchovu, starostlivosť a ochranu bez ohľadu na miesto, kde sa narodí.

- Súčasťou programu je dovoz humanitárnej pomoci pre deti na Ukrajine v meste Užhorod a v meste Vinogradovo.