Program 24.apríla / vzdelávanie

 «Možnosti vzdelávania pre študentov z Ukrajiny na
univerzitách v Košiciach / exkurzie / laboratória / technologické parky pre
študentov z univerzít z Kyjeva, Donbasu a Krymu.

«Osveta, prax a súčasné trendy vzdelávania» - I.

 

Miesto: Košice, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa, utorok  24.04. 2018

 

07:00 - 08:00

• raňajky 

08:00 - 09:00

• Presun do „Kasárni / Kulturpark“

• Registrácia univerzít, škôl, príprava prezentačných stánkov, prezentácií

09.00 – 09.30

 

 

 

 

 

 

• SUF 2018 / 2.deň

Otvorenie, pozdravy hostí:

• Eduard Buraš – riaditeľ Združenia FEMAN

• Renáta Lenártová – námestníčka primátora mesta Košice

• Soňa Krajčová – VO, oddelenie globálnych politík, MZVaEZ SR

• Stanislav Kmeť – rektor Technickej univerzity v Košiciach

• Volodymyr Kazarin – rektor Tavrijskej národnej univerzity V.I.Vernadskoho, Kyjev

09:30 - 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 - 11:30

   

PREZENTÁCIE  UNIVERZÍT:

Technická univerzita v Košiciach

- Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

- Silvia Ručinská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility

 

Tavrijská národná univerzita V .I. Vernadskoho, Kyjev

 „Európska Rada a Slovensko-Ukrajinská univerzitná skupina“

- Volodymyr Kazarin, rektor univerzity

 

 „Akademická mobilita ako faktor vytvorenia

   súčasných vzdelávacích systémov

- Natalia Iščenko , prorektor pre pedagogické vzdelávanie a inovačný rozvoj

 

„Smerovanie spolupráce Tavrijskej národnej univerzity V.I.Vernadskoho    a Technickej univerzity v Košiciach

- Volodymyr Kyselev, riaditeľ vzdelávacieho inštitútu a správy majetku univerzity

 

• Pilotný študijný program MZVaSR s podporou IT spoločností medzi Vysokou školou  ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a Charkovskej národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca v meste Charkov (UA)

- Soňa Krajčová, oddelenie globálnych politík MZVaEZ SR

11:30 - 12:00

Prestávka

12:00 - 13:00

              PREZENTÁCIE:

 «Pracovná sila budúcnosti» Priemysel 4.0; Duálne vzdelávanie

- Andrej Hutta, člen prezídia Associácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

12:00 - 13:00

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

- Marián Kíreš, vice-dekan pre vonkajšie vzťahy, Fakulta prírodných vied

 

• Koordinačné centrum presídlených univerzít z Donbasu a Krymu

„Možnosti a ponuka spolupráce“

- Olexander Kuľha, riaditeľ, Kyjev

- Diskusia

13:00 – 14:00

Obed

14:00 – 15:30

     PREZENTÁCIE Univerzít z Donbasu

 Donecká národná univerzita ekonomiky a obchodu
  M.Turan-Braňskoho
- Oksana Černega, rektor univerzity
 
 Donecká národná lekárska univerzita
- Alla Navolokina, asistent rektora univerzity
- Anatolij Sustretov, zástupca dekana medzinárodnej univerzity lekárstva
 
 Donecká právnická univerzita
- Viktor Besčastnyj , rektor univerzity
 
 Východno-ukrajinská národná univerzita V. Daľa
- Oľga Porkujan , rektor univerzity

 

15:30 – 16:30

 

Diskusia

Občerstvenie / Coffe Breik

16:30 - 18:00

  

Návšteva Technologického a inovačného parku „TIP- UPJŠ

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach

 18:00

   Večerná prehliadka mesta, voľný program