Základné informácie

ČO SÚ „DNI UKRAJINY“ ?

Hlavný organizátor podujatia - Združenie FEMAN v kalendárnom roku 2021, vstúpilo do - 21.roku činnosti od svojho založenia. Od svojho vzniku sa venuje predovšetkým rozvoju a podpore kultúry, cezhraničnej  spolupráci, sociálnej pomoci znevýhodneným skupinám, deťom a mládeži, medzinárodným aktivitám a budovaniu nových kontaktov.

V roku 2021 pripravujeme v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich  kľúčových projektov v poradí 7. ročník „Dní UKRAJINY 2021 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný medzinárodný,  cezhraničný projekt na Slovensku, zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Pre Slovensko, ako aj pre Európsku úniu predstavuje Ukrajina kľúčového partnera. Slovensko  ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade mám mesto Košice, ktoré je vďaka svojej strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie.

Zvláštny význam má toto podujatie v tomto roku, kedy si Ukrajina pripomína - 30.výročie od vyhlásenia svojej nezávislosti.

Súčasťou 7.ročníka tohto podujatia, je popri kultúrnom programe, výstave, športovom podujatí, celom rade sprievodných podujatí, ktoré začnú už v letných mesiacoch v centre nášho mesta, gastronómia, prezentácia miest a cezhraničných projektov s Ukrajinou aj  prezentácia tradičnej slovenskej kultúry, kultúry Zväzu Rusínov- Ukrajincov na Slovensku, ukrajinskej kultúry aj niekoľko noviniek:

 • "Dezider MILLY / Život pod Minčolom" - výstava výtvarníka a pedagóga, jedného z  najvýznamnejších predstaviteľom výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku, organizovaná v spolupráci s Slovenským národným múzeom - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
 • "Ukrajinská DUŠA" - výstava obrazov troch súčasných ukrajinských výtvarných osobnosti (grafika,pastel, akvarel)
 • "Kulinária  a gastronómia"  ukrajinskej kuchyne (degustácie, ochutnávky, recepty.....)
 • "Deň ukrajinských sladkostí a cukroviniek"....v Košiciach a v Košickom samosprávnom kraji
 • "Slávnostný koncert", venovaný 30.výročiu vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny
 • "Veteránska MÍĽA v Mestskom parku" / športové podujatie zamerané na podporu mieru a ukončenia vojny na Ukrajine, myšlienkou ktorého je poukázať na cenu mieru a slobody, ktoré žiaľ nie sú všade vo svete samozrejmosťou (míľa je-1,609m)  organizované v spolupráci s Úradom prezidenta Ukrajiny, Komisárom ukrajinského prezidenta pre rehabilitáciu  zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny
 • "Život pozajtra...." - premiéra dokumentárneho filmu, ktorého hlavnou postavou je Vadym Svyrydenko, Komisár ukrajinského prezidenta pre rehabilitáciu  zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny, ktorý prežil "kotol  v Debaľcove" a pre ktorého športový beh sa stal nádejou a  "živou vodou" pre jeho ďalší život........
 • „Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“- program ukrajinského zboru "KARPATY" v Košiciach
 • „Slovensko – Ukrajinské dni cestovného ruchu“ - organizované v spolupráci s oddelením cestovného ruchu Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny a partnermi na Slovensku, prezentácia spolupráce a cestovateľských možností po celosvetovom úpadky cestovného ruchu spôsobenom pandémiou covid-19 (pamiatky, kultúry, ekonomika, doprava, cenové relácie, filmy, aktuálne informácie.............)
 • "Deň KOMUNÁLU" zástupcov  ZMOS Slovenska a AMU Ukrajiny, zameraný na prezentáciu finančných zdrojov a mechanizmov určených k rozvoju cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, ako aj projektu cezhraničnej spolupráce "CBC4US", ktorý je podporený v rámci NFM
 • „Cezhraničná Slovensko – Ukrajinská spolupráca samospráv,  bezpečnosť, finančné zdroje a programy ich rozvoja “ – organizované v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Asociáciou miest Ukrajiny a ďalšími partnermi
 • „Dopravná infraštruktúra a jej vplyv pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou“ - odborná konferencia zameraná na cestnú, železničnú, leteckú aj individuálnu dopravu a prepravu osôb, budovanie ciest a "napr.diaľničného prepojenia s Ukrajinou

Neoddeliteľnou súčasťou „Dni UKRAJINY 2021 v Košiciach“ je aj tradičné „SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF2021“ zamerané na spoluprácu podnikateľských subjektov a samosprávnych orgánov, rozvoj cestovného ruchu, ekonomiky, hospodárstva, spoluprácu v oblasti vzdelávania, bezpečnosti samospráv a finančných podporných programov určených na rozvoja cezhraničnej spolupráce. Vzhľadom na v súčasnosti aktuálne nejasnosti s otváraním hraníc smerom k Ukrajine je možné predpokladať zmenu tohto formátu pre tento rok.

 

Partneri a odborný garanti podujatia:

* Združenie miest a obcí Slovenska

* Ministerstvo dopravy a výstavby SR

* Ministerstvo obrany SR

* Mesto Košice

* Košický samosprávny kraj

* SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

* AMU - Asociácia miest Ukrajiny

            Mesto Košice dobrým príkladom cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou a je v súčasnosti považované za pevný bod pre rozvoj kultúry, dobrovoľníctva, športu, vzdelávania,  ekonomických  – hospodárskych vzťahov a rozvoja cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou.