Program 28.09.2022

28.09.         pracovné rokovania v skupinách v Košiciach