Ужгородські дні

Fotogaléria - „The best of Uzhgorod

1. Dohoda o spolupráci medzi mestami Košice a Užhorod bola podpísaná 16.01.1993

Informácie o meste Užhorod (ukr. Ужгород (Užhorod), rus. Ужгород (Užgorod), maď. Ungvár) je mesto na západnej Ukrajine na rieke Uh pri hraniciach so Slovenskom. Je centrom Zakarpatskej oblasti a v roku 2004 malo 117 600 obyvateľov.

Užhorod má rozvinutý priemysel - zastúpený je najmä drevospracujúci, nábytkársky, strojársky, chemický a potravinársky. Mesto je takisto významnou dopravnou križovatkou ciest od Mukačeva, Čopu, Košíc a Užoku. Západne od mesta sa nachádza významný cestný hraničný priechod na Slovensko. Kultúra a školstvo majú v Užhorode bohatú tradíciu - nachádza sa tu niekoľko múzeí, divadlo a od roku 1945 aj univerzita. V roku 1780 sem bolo prenesené sídlo Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie.

Historická časť mesta vznikla na troch návršiach ako podhradie hradu. Zmienka o meste sa nachádza aj v Anonymovej kronike Gesta Hungarorum v 12. storočí. Od roku 1322 až do roku 1691 bolo mesto súčasťou Užského panstva šľachtického rodu Drughetovcov. Tí sa zaslúžili aj o uzavretie tzv. Užhorodskej únie (1646). Ešte okolo roku 1910 tvorili Maďari okolo 80% obyvateľstva a bolo tu centrum Užskej župy. V rokoch 19191938 súčasť Česko-Slovenska (správne stredisko Podkarpatskej Rusi), 19381944 Maďarska. V roku 1945 pripojený k ZSSR (Ukrajinská SSR), od 1946 má postavenie hlavného mesta Zakarpatskej oblasti, od 1991 súčasť samostatnej Ukrajiny.

Užhorod je mestom, v ktorom sa stýka západná európska civilizácia a s východnou európskou (byzantsko-slovanskou) civilizáciou. Mesto je osídlené nielen Ukrajincami a Rusmi, ktorí sa hlásia k pravoslávnej a gréckokatolíckej tradícii, ale žijú tu aj Maďari a Slováci, ktorí sa hlásia k západoeurópskej tradícii a rímskokatolíckej alebo reformovanej kalvínskej cirkvi. V minulosti tu žila aj početná židovská komunita. Preto sa v meste nachádza veľké množstvo sakrálnych i svetských pamiatok všetkých uvedených konfesií. Medzi najkrajšie z nich patria:

Užhorod bol a aj je miestom, kde sa stýkajú tri jazykové oblasti a etniká. Ide o Ukrajincov, Maďarov a Slovákov. V minulosti tu žilo aj veľa obyvateľov nemeckého a židovského pôvodu. Štatistika z roku 1910 je však do značnej miery zavádzajúca, pretože odzrkadľuje tvrdý dopad maďarizácie na mesto. Podľa nej sa v tomto roku hlásilo k Maďarom až 80,3 % obyvateľov. Na druhom mieste boli Slováci so 6,8 % obyvateľov. Nasledovali ich Nemci a Rusínov bolo v meste iba 3,8 %.
V súčasnosti žije v meste až 77,8 % Ukrajincov, 9,6 % Rusov, 6,9 % Maďarov, 2,2 % Slovákov a 1,5 % Rómov.

Kedy Čo Popis programu Kde
17:00 Vernisáž „Edelweiss – fantóm“
 • Kurátor výstavy: Michajlo Iľko, Užhorod / Kyjev
 • Koniec výstavy: 29. 04. 2018
 • Informácie: www.ilko.ua
Galéria K13, Kasárne Kulturpark, budova ALFA
Kedy Čo Popis programu Kde
17:00 Slávnostné otvorenie
 • Účastníci: primátori miest Košice a Užhorod Poslanci Užhorodskej Mestskej Rady Pozvaní hostia 
 • Sprievodný program: Konzervatórium Košice
Budova Alfa ; Kasárne/Kulturpark
Kedy Čo Popis programu Kde
15:00 „Pozdrav z Užhorodu“
 • Účastníci: Kultúrne súbory z mesta Užhorod

 • Prezentácia mesta Užhorod

 • Pozvánka na večerný program do Kulturpraku

Dolná brána mesta Košice

Kedy Čo Popis programu Kde
19:00 „The best of Uzhgorod“
 • Účastníci: Kultúrne súbory z mesta Užhorod
  Prezentácia mesta Užhorod
  primátori miest Košice a Užhorod
  Poslanci Užhorodskej Mestskej Rady
  Pozvaní hostia, obyvatelia mesta Košice
  Zástupcovia ZRUSR.............
  http://rada-uzhgorod.gov.ua

Budova Alfa ;
Kasárne/Kulturpark

Kedy Čo Popis programu Kde
18:00 „GALAKONCERT“
 • Účinkujúci: zástupcovia súborov z Ukrajiny a mesta Košice

 • Zástupca mesta Užhorod: spevácky zbor „CANTUS“

   

Kunsthalle

stanica-uzhorod.jpg

Železničná stanica v meste Užhorod, postavená v štýle starej železničnej stanice v Košiciach.

katedrala-spasitela-uzhorod.jpg

Užhorodská katedrála Krista Spasiteľa