V Košiciach debatovali o spolupráci spoločenstiev u nás a na Zakarpatí

V Košiciach debatovali o spolupráci
www.tkkbs.sk

Košice 12. októbra (TK KBS) V Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach sa v piatok konalo medzinárodné ekumenické sympózium pod názvom „Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve“.

"Videoprenos z Košickej auly Teologickej fakulty nás spojil s členmi ekumenických spoločenstiev na Zakarpatí v dvoch miestach - v Užhorode a v Mukačeve. Mohli sme sa nielen počuť, ale i sledovať prednášky, prednášajúcich a diskutujúcich. Nadviazali sme tak na vzácne chvíle minuloročných priamych kontaktov priamo v zboroch, farnostiach, v centrách pre deti alebo v rómskych kolóniách," informoval dekanát fakulty.

Vedeckým garantom konferencie bola Teologická fakulta, ako súčasť Ekumenického spoločenstva v Košiciach, ktoré už niekoľko rokov rozvíja spoluprácu s Ekumenickými združeniami na Ukrajine, hlavne v Užhorode a Mukačeve. Vystala potreba spoluprácu zhrnúť a analyzovať a prizvať i Mesto Košice, hnutie Fokoláre, a najnovšie aj združenie Feman. Záštitu nad podujatím prevzala námestníčka primátora Mesta Košice Lucia Gurbáľová. Spojenie a spolupráca s Mestom Košice je prirodzená pre jeho partnerstvo s mestom Užhorod. Mesto Košice iniciatívne rozšírilo svoj prínos aj cez spolnomocnenca pre vzťahy s Ukrajinou, s Eduardom Burášom, ktorý pojal sympózium do širšie koncipovaných podujatí Združenia Feman, zameraných na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. Tu patria i Dni Ukrajiny 2020.

V úvodnom pozdrave námestníčka primátora Mesta Košice Lucia Gurbáľová vyzdvihla činnosť ES v meste Košice, ktorého činnosť presahuje hranice Schengenu. Zdôraznila príklad medzikonfesijnej a spoločenskej spoluprácie. Potom prítomný bol sekretár Veľvyslanectva SR na Ukrajine Miroslav Denci prejavil pripravenosť prispieť pre naše aktivity na Ukrajine. Riaditeľ Združenia Feman poukazoval na činnosť tohto združenia a ďalšie možnosti rozšírenia spolupráce. Nasledujúca téma bol súčasný stav ekumény na Zakarpatí a Ukrajine (prof. Anton Konečný, pôsobiaci na Zakarpatí). Po viacerých pozdravoch zo Zakarpatia nasledovali analýzy, venované systematickému teologickému dialógu (moderátor doc. R. Lojan) a praktickej spolupráci (Jaroslav Széles), ktoré pravidelne pokračujú už vyše 5 rokov.

"Napriek aktuálnym zdravotníckym obmedzeniam podujatie zaujalo všetkých prítomných. V elektronickom výstupe istotne obohatí aj ďalších záujemcov o rozvíjajúce sa aktivity v duchovnej, ale i v spoločenskej a sociálnej sfére," dodal pre TK KBS Dekanát TF KU.