EKUMENA-Košice/Užhorod a Mukačevo

Miesto:                              Teologická fakulta Košice

Dátum:                              09.10. o 09.00 – 15:00 hod.

Organizátor:                     Združenie FEMAN, Košice

Spoluorganizátori:           EKUMENICKÉ SPOLOČENSTVO CIRKVÍ

                                        A NÁBOŽENSKÝCH  SPOLOČNOSTÍ NA ÚZEMÍ

                                        MESTA KOŠICE

                                        Mesto Košice / Komisia cirkvi pri MZ v Košiciach

                                        Komisia cirkvi Košického samosprávneho kraja

Partneri:                           zástupcovia cirkevných inštitúcií a spolkov

                                        v meste Užhorod a Mukačevo (UA)

Forma:                               Sympózium a diskusné fórum

Cieľ:   1)           prenos a transfer viac ako 25.ročných skúseností zo života

                        „Ekumenizmu“ v Košiciach

           2)           „Ekumenizmus“ ako jeden z možných faktorom rozvoja

                         cezhraničnej spolupráce a výrazný partner pre spoluprácu

                        samosprávy

          3)           25.rokov „Ekumenizmu v Košiciach“ – začiatky, skúsenosti,

                        výsledky, transfer skúseností smerom k Ukrajine /Užhorod,

                        Zakarpatsko

          4)           „Ekumenizmus na Ukrajine“ – jeho aktuálny stav a význam

                        pre medzinárodnú spoluprácu

          5)           Medzinárodná podpora „Ekumenizmu a jeho význam

                        z pohľadu osobitného vyslanca EU pre náboženskú slobodu

                        vo svete“

          6)           ...................................

EKUMENA-Košice/Užhorod a Mukačevo

 

EKUMENA-Košice/Užhorod a Mukačevo

 

EKUMENA-Košice/Užhorod a Mukačevo