Nielen o cezhraničnej spolupráci Košíc s Užhorodom budú dni Ukrajiny

Nielen o cezhraničnej spolupráci Košíc s Užhorodom budú dni Ukrajiny
kosice.dnes24.sk

Dni Ukrajiny sú jedným z projektov cezhraničnej spolupráce Košíc a Užhorodu, ktorú koncom minulého roka vzájomnými návštevami opäť obnovili primátori oboch miest.

Zmluva o vzájomnej spolupráci bola podpísaná už v roku 1993.

„Plánujeme spolupracovať v rámci čerpania fondov v novom programovacom období, v cestovnom ruchu aj v bežnom živote. Vieme byť rovnocennými partnermi, o čom som sa na nedávnej návšteve Ukrajiny aj sám presvedčil,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Spoločne o eurofondy

Mesto Košice si s mestom Užhorod nastavili spoluprácu na reálnych projektoch. Napríklad v oblasti vzdelávania si ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode a košická ZŠ Staničná v budúcnosti budú vymieňať skúsenosti s cieľom zdokonaliť vyučovací proces.

Obe mestá spolu s mestom Charkov, Centrom spoločenských a psychologických vied SAV a nórskym mestom Sør-Varanger uchádzajú o financie z Nórskeho finančného mechanizmu na projekty v oblasti transparentnej správy vecí verejných.

Tlačovej konferencie v budove magistrátu sa zúčastnil aj Petro Romanov, člen predstavenstva KONZORCIA spoločnosti „SNT“ Kyjev a profesor Mikhail Abdulin z Kyjevského polytechnického inštitútu, ktorí predstavili možnosti spolupráce v oblasti energetiky a zelených tém. Samostatnú časť vzájomnej spolupráce tvorí oblasť ekumény.

Šiesty ročník Dní Ukrajiny, ktorého hlavným organizátorom je združenie Feman, sa začne 23. apríla 2020 o 17.00 hod. v Kulturparku slávnostným otvorením výstavy ukrajinského maliara a pedagóga Ivana Kuleca a potrvajú do 30. apríla.

"Výstavu organizuje Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku pri príležitosti 140. výročia umelcovho narodenia, ktoré tento rok oslavujeme,“ uviedol riaditeľ Združenia Feman a zároveň splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod a Zakarpatská oblasť Ukrajiny Eduard Buraš.